Nyílt nap a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán (online)

A járványügyi helyzethez igazodva a tavaly decemberi online térben megtartott nyílt naphoz hasonlóan 2021. február 10-én és 11-én  ismét online térbe szorult a nyílt nap kari és egyetemi szinten egyaránt.

A Közép-európai Tanulmányok Karát bemutató prezentáció mindkét nap ugyanabban az időben zajlott, mégpedig 14:00 és 14:30 között szlovák nyelven, majd ezt követően 14: 30 és 15:00 között magyar nyelven.  A bemutató kisfilmet online beszélgetés követte. A kar tanszéke és intézetei szintén online térben (meet.ukf.sk) ismertették az egyes akkreditált tanulmányi programjaikat.

Az Idegenforgalmi Tanszék szakoktatói 2021. február 10-én 15:00 és 16:30 között egyidőben két online szobából magyarul, illetve szlovákul mutatták be az alapképzés és a mesterképzés tanulmányi programot, annak tartalmi, elméleti alapjait, amely az első szemesztertől kezdve a  gyakorlattal párhuzamosan folyik (Beszéltek az egyes cégek, a vendéglátásban dolgozó szakreferensek előadásairól, a turizmusban dolgozók tapasztalatcseréjéről, a különféle exkurziókon, tankirándulásokon való részvételi lehetőségekről és a 3. évfolyamban megvalósuló szakmai gyakorlatról is.)

A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetében az online nyílt napokat 2021. február 10-én és 11-én 10:00 és 12:00, valamint 15:00 és 16:30 között tartották. Egy adott linken keresztül futott egy bemutatkozó kisfilm a Közép-európai areális tanulmányok programjának alapképzéséről, mesterképzéséről és a doktori iskoláról egyaránt. Az érdeklődők részletes információkat kaptak a továbbtanulás lehetőségeiről és az egyes programokról (előadások, szaktárgyak, szakmai gyakorlat, beszélgető estek, konferenciák, Erasmus+, a végzős hallgatók helye a munkaerőpiacon stb).

A Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet oktatói 2021. február 10-én üdvözölték azokat a középiskolásokat, akik az intézet által meghirdetett tanulmányi programok iránt érdeklődtek. A prezentáció részletesen bemutatta az intézet gazdag tevékenységét, az egyes tanulmányi programokat: a Magyar nyelv és irodalom szakpárosítást (tanári szak), a Fordító- és tolmácsképzés (magyar nyelv és kultúra szakpárosításban) szakot, valamint a Magyar-szlovák kétnyelvű  ügyvitelszervezés szakot.

A Pedagógusképző Intézet 2021. február 11-én 15:00 órától tartott egy online bemutatkozást, melynek keretén belül az Óvópedagógia és a Tanítóképzés tanulmányi programokat ismertették. A prezentáció az egyes tanulmányi programokról nyújtott átfogó képet. A prezentációt követő beszélgetés során kitértek a nevelési tantárgyak jelentőségére, a pedagógiai és pszichológiai alapképzésre, a természettudományi és társadalomtudományi műveltségterületek tantárgyaira, de a kulcskompetenciák kérdésköre és a szakmai gyakorlat fontossága is terítékre került.

Az online térben tartott nyílt napok megszervezése jó lehetőségnek bizonyult. Általánosságban elmondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk mind az érdeklődő diáklétszámmal, mind az online térben kialakult párbeszéddel, melynek keretén belül rengeteg kérdés vetődött fel. A kérdések leginkább a felvételi szabályzattal, eljárással, a tanulmányokkal kapcsolatban fogalmazódtak meg.  Ezen felül sokakat érdekelt az is, hogy milyen lehetőségeik lesznek a munkaerőpiacon, ha  a kar által kínált  tanulmányi programot valamelyikét választják. Főleg a távolabbi helységekben élő középiskolásokat a kollégium, az étkeztetetési lehetőségek is foglalkoztatták, néhányan pedig a diákélet lehetőségei felől érdeklődtek. Az online térben megtartott nyílt napokat mindenképp sikeres kísérletnek tartjuk, hiszen a jelenkori járványhelyzetben egyéb módja nincs is a kapcsolatteremtésnek és tartásnak.

A beszélgetésekből kitűnt, hogy a tanulmányi programok iránt érdeklődő diákok lelkesek. Bízunk benne, hogy ez az érdeklődés, a lelkesedés pozitívan csapódik le a szeptemberi beíratkozások idején is.

Szerzők: Szekeres László, Ján Gallik

Fotók: A KeTK intézetei és tanszéke

Fordította: Hrbáček Magdolna

 

A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete prezentációjából:

image1

 

Az Idegenforgalmi Tanszék prezentációjából:

image2

 

A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet prezentációjából:

image3

image4

 

A Pedagógusképző Intézet prezentációjából:

image5image6

 

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon