Online nyílt nap a Közép-európai Tanulmányok Karán

A pandémia okozta korlátozások ellenére november 27-én, szombaton sikeres nyílt napot tartott a Közép-európai Tanulmányok Kara. Az egyes tanszékek és intézetek bemutatására a délutáni órákban került sor.

 A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az intézmény bemutatását szintén az online térbe helyezte át. A virtuális találkozóra meghívták a szlovákiai magyar középiskolák magyar nyelv és irodalom, tolmács-fordító és kétnyelvű ügyvitelszervező szak iránt érdeklődő végzőseit, akik közül közel húszan látogatták meg a bemutatkozásunkat.

A vendégeket az intézet igazgatója, dr. Bauko János, egyetemi docens és dr. Petres Gabriella, egyetemi docens fogadta, illetve a kar dékán asszonya és egyben az intézet egyetemi docense, dr. Bárczi Zsófia is köszöntötte a jelenlévőket. Az oktatók bemutatták a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben működő tanulmányi programokat, ízelítőt kínáltak az intézmény tudományos-kulturális rendezvényeiből, színes képanyaggal tanúsították annak változatos belső életét. Részletesen kitértek azokra a tehetséggondozási lehetőségekre, amelyek specifikusan a nyitrai magyar tanszék munkásságához kapcsolódnak. A sokszínű kínálatból kiemelték a különböző tudományos-kulturális versenyeket, melyeknek nemcsak résztvevői, hanem a fiatalabb korosztály számára szervezői is lehetnek az intézet hallgatói (ilyen a Legere Irodalmi Verseny, a Szép magyar beszéd, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, az Implom József Helyesírási Verseny, a Tudományos Diákköri Konferencia), valamint rámutattak a kulturális műsorok, tanulmányutak és konferenciák megvalósítása révén szerezhető rendezvényszervezői tapasztalatok fontosságára. Az oktatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az intézet hallgatói számos egyetemmel partnerintézményi kapcsolatot tartanak fenn, ami lehetővé teszi a hallgatók számára is egy-egy külföldi részképzés megpályázását.

Az oktatók prezentációját az egyes tanulmányi programokat látogató hallgatók, illetve abszolvensek beszámolói követték. A magyar nyelv és irodalom tanári szakkal kapcsolatos tapasztalatairól Radics Rudolf doktorandusz hallgató számolt be, aki az intézeten zajló személyre szabott oktatás fejlesztő hatását domborította ki a személyes szakmai életútjának bemutatásán keresztül. Schulcz Patrik doktorandusz hallgató a kétnyelvű ügyvitelszervezés szakkal kapcsolatban a munkaerőpiacon történő könnyű és szinte azonnali elhelyezkedésről számolt be, amivel a tanulmányi program hitelességéről és fontosságáról tanúskodott. Bóna Friderika a tolmács-fordító szakon szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, és a tanulmányi program gyakorlatorientáltságát hangsúlyozta leginkább. Friderika a nyitrai magyar diákklub, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub képviseletében a helyi gazdag diákéletről is beszámolt, sőt kiemelte azokat a kikapcsolódási-kulturális lehetőségeket is, amelyeket a virtuális tér segítségével élnek meg.

A gazdag beszámolókat egy rövid beszélgetés követte, ahol a vendégek kérdéseket intézhettek a prezentálók felé. Megtudtuk, hogy a legtöbb látogató a magyar szak iránt érdeklődik. Bízunk benne, hogy mindhárom tanulmányi program elnyerte a virtuális nyílt nap résztvevőinek a tetszését, és szeptemberben személyesen is találkozhatunk velük.

DOD UMJL 01

DOD UMJL 02

DOD UMJL 03

DOD UMJL 04

DOD UMJL 05

A november 27-i kari nyílt napon a Pedagógusképző Intézetet az intézetvezető, Dr. Hegedűs Orsolya mutatta be egy power point prezentáció segítségével. A prezentáció az Intézet által biztosított tanulmányi programokat: az Óvodapedagógia és a Tanítóképzés szakokat, a hallgatói profilokat és egyéb aktuális információkat állított fókuszba, de kitért az egyetemváros bemutatására is.  Az Intézet oktatói (Dr. Józsa Mónika és Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa tanárnők) izgalmas beszámolóikkal és az egyes kurzusokat bemutató, vidám videóikkal tovább árnyalták és színesítették az igazgató asszony nyitó prezentációját. Az egyetemi diákéletről, a magyar hallgatókat tömörítő ifjúsági klubról és további szabadidős tevékenységekről az érdeklődőket készségesen tájékoztatta az Intézet két, harmadéves hallgatója (Jakab Zsófia és Kresťanko Bettina). A bemutatók után élénk beszélgetés alakult ki, amely során a középiskolások az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységekről, a felvételi menetéről, a kollégiumi szálláslehetőségekről egyaránt kérdeztek, s a válaszokat első körben az oktatóktól, a diszkusszió végén pedig a hallgató-tútoroktól kimerítően meg is kapták.

DOD UVP 01

DOD UVP 02

DOD UVP 03

DOD UVP 04

A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete szintén részt vett az online nyílt nap rendezvényen. Az intézet oktatói és hallgatói bemutatták az intézet tanulmányi programjait (Közép-európai Areális Tanulmányok), amelyet Bc., Mgr. és PhD. szinten is megvalósítanak. Az éredklődőknek lehetőségük volt pontos képet kapni a tanulmányi program felépítéséről, tantárgyairól, a szakmai gyakorlatról és az intézetben folyó munkáról (konferenciák, Erasmus+ mobilitási program, lehetőségek a gyakorlatban történő elhelyezkedésre, stb.).

DOD USJK 01

DOD USJK 02

Az Idegenforgalmi Tanszék nyílt napja szintén az online térben valósult meg. A nyílt nap alkalmából Ing. Beták Norbert, PhD. tanár úr és Mgr. Tomovics Evelin tanszéki referens álltak az érdeklődők rendelkezésére. A tanszék munkatársai bemutatták az Idegenforgalmi Tanszéket, valamint rámutattak arra, hogy a járványhelyzet ellenére szükség van és lesz is olyan kreatív turisztikai szakemberekre, akik a turizmust átlátják, irányítják és fejlesztik. Tomovics Evelin, aki a tanszék abszolvense is egyben, elmesélte a diákévei alatt szerzett tapasztalatait, élményeit és hasznos információkkal látta el a hallgatóságot. A nyílt napon összesen 17 érdeklődő vett részt. A bemutató végén a hallgatóság feltette kérdéseit, valamint megköszönték az informatív bemutatót. 

DOD KCR HU 01

DOD KCR HU 02

DOD KCR HU 03

DOD KCR HU 04

DOD KCR HU 05

Szerzők: Doc. Mgr. Petres Gabriella, PhD.; Mgr. Hegedűs Orsolya, PhD.;
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., Ing. Beták Norbert, PhD.; Mgr. Tomovics Evelin

Fotók: Mgr. Decsi Zoltán

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon