Online nyílt nap a Közép-európai Tanulmányok Karán

2022. február 17-én, a nyári félév első hetében, de még mindig a Covid 19 világjárvány árnyékában online nyílt napot szervezett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem.

Az online tér ellenére, hiszen ezt már szinte megszoktuk, a Közép-európai Tanulmányok Kara tanszékei és intézetei is megtartották a szokásos prezentációikat. A virtuális térben bemutatásra került sok érdekesség, ami a kar életével kapcsolatos, valamint a tanszékek és intézetek is bemutatták a tanulmányi programjaikat az érdeklődők számára.

A kar bemutatását és a tanulmányi programkínálatát magyar és szlovák nyelven Dr. Szekeres László oktatási dékánhelyettes tartotta.

DOD FSS HU 01

 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet online nyílt nap keretében mutatta be az intézet tanulmányi programjait és tevékenységét. A virtuális találkozón a szlovákiai magyar középiskolák magyar nyelv és irodalom, tolmács-fordító és kétnyelvű ügyvitelszervező szak iránt érdeklődő diákjai vettek részt.

A jelenlévőket az intézet igazgatója, doc. PaedDr. Bauko János, PhD. és oktatója, PaedDr. Presinszky Károly, PhD. köszöntötte. Az oktatók bemutatták a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben működő tanulmányi programokat, ízelítőt kínáltak az intézmény tudományos-kulturális rendezvényeiből, színes képanyaggal tanúsították annak változatos belső életét. Részletesen kitértek azokra a tehetséggondozási lehetőségekre, amelyek specifikusan a nyitrai magyar tanszék munkásságához kapcsolódnak. A sokszínű kínálatból kiemelték a különböző tudományos-kulturális versenyeket, melyeknek nemcsak résztvevői, hanem a fiatalabb korosztály számára szervezői is lehetnek az intézet hallgatói (ilyen a Legere Irodalmi Verseny, a Szép magyar beszéd, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, az Implom József Helyesírási Verseny, a Tudományos Diákköri Konferencia), valamint rámutattak a kulturális műsorok, tanulmányutak és konferenciák megvalósítása révén szerezhető rendezvényszervezői tapasztalatok fontosságára. Az oktatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az intézet hallgatói számos egyetemmel partnerintézményi kapcsolatot tartanak fenn, ami lehetővé teszi a hallgatók számára is egy-egy külföldi részképzés megpályázását.

Az oktatók prezentációját az egyes tanulmányi programokat látogató hallgatók, illetve abszolvensek beszámolói követték. A magyar nyelv és irodalom tanári szakkal kapcsolatos tapasztalatairól Radics Rudolf doktorandusz hallgató számolt be, aki az intézeten zajló személyre szabott oktatás fejlesztő hatását domborította ki a személyes szakmai életútjának bemutatásán keresztül. Schulcz Patrik doktorandusz hallgató a kétnyelvű ügyvitelszervezés szakkal kapcsolatban a munkaerőpiacon történő könnyű és szinte azonnali elhelyezkedésről számolt be, amivel a tanulmányi program hitelességéről és fontosságáról tanúskodott. Bóna Friderika a tolmács-fordító szakon szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, és a tanulmányi program gyakorlatorientáltságát hangsúlyozta leginkább. Friderika a nyitrai magyar diákklub, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub képviseletében a helyi gazdag diákéletről is beszámolt, sőt kiemelte azokat a kikapcsolódási-kulturális lehetőségeket is, amelyeket a virtuális tér segítségével élnek meg.

A gazdag beszámolókat egy rövid beszélgetés követte, ahol a vendégek kérdéseket intézhettek a prezentálók felé. Bízunk benne, hogy mindhárom tanulmányi program elnyerte a virtuális nyílt nap résztvevőinek a tetszését, és szeptemberben személyesen is találkozhatunk velük.

DOD UMJL 02

DOD UMJL 01

 

Pedagógusképző Intézetben folyó szakmai-tudományos munkát, az intézet által biztosított tanulmányi programokat: az Óvodapedagógia és a Tanítóképzés szakokat és az egyetemvárost az intézetvezető, Dr. Hegedűs Orsolya mutatta be egy power point prezentáció segítségével. A nyitó prezentáció során elhangzott információkat tovább árnyalták és színesítették az intézet oktatóinak izgalmas beszámolói és vidám videói: Dr. Józsa Mónika a zenei képzésről és a magyar énekkar közösségfomáló szerepéről szólt, Dr. Nagy Lehocky Zsuzsa tanárnő pedig az óvodai nevelésben alkalmazható matekatikai foglalkozásokra irányuló kurzust emelte ki. Az egyetemi diákéletről, a magyar hallgatókat tömörítő ifjúsági klubról és további szabadidős tevékenységekről az Intézet két, harmadéves hallgatója (Jakab Zsófia és Szalai Lívia) készségesen tájékoztatta az érdeklődőket. A bemutatók után élénk beszélgetés alakult ki, amely során a középiskolások az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységekről, a felvételi menetéről, a kollégiumi szálláslehetőségekről egyaránt kérdeztek. Első körben az intézet oktatói, a diszkusszió második felében pedig a hallgató-tútorok válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

DOD UVP 01

DOD UVP 02

 

Az Idegenforgalmi Tanszék is csatlakozott az online Nyílt nap rendezvényéhez és fogadta az idegenforgalmi tanulmányi program iránt érdeklődőket. A bemutatót a tanszék oktatói – Ing. Beták Norbert, PhD. és Mgr. Gergely Viktória, PhD. tartották, akik hangsúlyozták, hogy az idegenforgalmi szakemberekre az elkövetkezendő időszakban rendkívüli szükség lesz. Továbbá, kiemelték, hogy az idegenforgalmi szaktantárgyak mellett a digitális készségek és a nyelvi készségek szerepe különös szerephez jut úgy a jelenben, mint a jövőben is egyaránt. Az érdeklődők főleg a felvételi eljárással kapcsolatban tették fel kérdéseiket, de kíváncsiak voltak többek közt az oktatott tantárgyakra és egyéb lehetőségekre.

DOD KCR HU 01

 

             A Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete az intézet oktatói segítségével szintén bemutta a tanulmányi programjait. Ján Gallik docens úr az intézet igazgatója ismeretette az érdeklődőkkel a Közép-európai areális tanulmányok program felépítését és jelentőségét. Hangsúlyozta a multikulturalizmus szerepét régiónkban, amelyet ez a tanulmányi program intenzíven  érvényesít. A prenzentáció további részében Dr. Lenka Tkáč-Zabáková az intézet igazgatóhelyettese felvázolta a létező mobilitási programokat, bemutatta az intézetben folyó munkát és kultúrális eseményeket, majd a jelenlévő oktatók válaszoltak az érdeklődők által feltett kérdésekre.

DOD USJK 01

DOD USJK 02

 

Mindent összefoglalva egy jó hangulatú, kellemes eseményről számolhatunk be bízva abban, hogy a következő akadémiai évben a rendezvényen részt vett hallgatókat szép számban üdvözölhetjük.

 

Szerzők: RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD., Mgr. Michal Krauter, doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., Doc. Mgr. Petres Gabriella, PhD., Mgr. Hegedűs Orsolya, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

Fotó: Mgr. Decsi Zoltán, Mgr. Hegedűs Orsolya, PhD.

A kórusmuzsika bűvkörében – 60 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa (videó)

A korusmuzsika buvkoreben

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon