Fókuszban a hallgatók szakmai fejlődése

Bár a tavalyi évben még a virtuális térben, idén már megszokott módon, tantermi keretek között került meg­ren­dezésre a hallgatók kutatási és alkotó tevékenységet támogató Tu­domá­nyos Diákköri Konferencia.

A magas színvonalú és az adott tudományágban releváns alkotások 4 szekcióban (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció, Természettudományi Szekció, Areális Tanulmányok Szekciója, Regionális Idegenforgalmi Szekció) mérettettek meg. A szakmai zsűri 15 munka továbbjutásáról döntött. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzők a szakmai tapasztalatokon túl ösztöndíjban  részesültek, valamint lehetőséget kaptak a XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK) való részvételre.

TDK2022 01

TDK2022 02

A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Szekcióban négy kitűnő előadás került bemutatásra. A szekció Csobády Csilla a Projektmódszer alkalmazása a helynevek oktatásánál című előadásával vette kezdetét. A következőkben Bóna Friderika Vadközötti filmfelkelte (A csehszlovák és a magyar humor csapói) című előadását hallhattuk. Majd harmadik előadóként Vasas Dóra lépett a színre, aki Karinthy Frigyes Capillária című művének névadási megoldásait mutatta be (Az irodalmi névadás vizsgálata Karinthy Frigyes Capillária című művében). A szekció Vaszily Róbert Királyhelmec nyelvi tájképének több szempontú vizsgálata című előadásával zárult. A szekció munkájában részt vett Tolcsvai Nagy Gábor és Kozmács István, valamint Bauko János intézetigazgató. A szakmai zsűri (Szabómihály Gizella (elnök), Petres Csizmadia Gabriella és Schulcz Patrik) értékelése alapján a következő eredmény született:

1. hely: Bc. Csobády Csilla (2MJBI15m) FTDK-ajánlás

2. hely: Bóna Friderika (3TMA15b) FTDK-ajánlás

3. hely: Bc. Vasas Dóra (2MJAJ15m)

3. hely: Bc. Vaszily Róbert (2MBAK16m)

TDK2022 09

TDK2022 10

TDK2022 13

A Biológia Szekcióban három munkát értékelt a szakmai zsűri. A szekció első előadója, Mlčúch Brenda Nicole a Csallóköz területén élő madár-és hüllőfajokról tartott előadást (Madár- és hüllőfajok jellemzése Csallóköz választott területén). Nagy Ágnes pályamunkájában az ételallergiák gyermekekre gyakorolt hatásait vizsgálta (Gyermekeknél előforduló ételallergiák a Losonci járásban). A harmadik előadó, Tóth Bianka a fiatalok körében tapasztalható bőrproblémákra hívta fel a hallgatóság figyelmét (Bőrproblémák a fiatalok körében). A szakmai zsűri (Jurík Tünde (elnök), Balla István, Szekeres László) értékelése alapján a következő eredmények születtek:

1. hely: Bc. Mlčúch Brenda Nicole (1MJBI15m) FTDK-ajánlás

2. hely: Nagy Ágnes (3PEM15b) FTDK-ajánlás

2. hely: Bc. Tóth Bianka (1MJBI15m) FTDK-ajánlás

TDK2022 03

TDK2022 04

Az Areális Tanulmányok Szekciójában négy hallgató pályamunkáját értékelte a zsűri. A szekció Antalová Réka Román Henryka Sienkiewicza Quo Vadis a jeho filmová adaptácia z roku 1951 című előadásával vette kezdetét. Második előadóként Barnášová Sára Atlantologická tématika v kontexte vybraných diel záhadologickej literatúry című előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Majd Tkalich Yelyzaveta következett, aki Obraz mafiánskeho kapitalizmu v románe Rivers of Babylon című pályamunkáját mutatta be. A szekcióülést Kučera Dominik Slovenská detektívka "včera a dnes" című előadása zárta. A szakmai zsűri (Vargová Zuzana (elnök), Hrbáček Magdaléna, Tkáč-Zabáková Lenka) értékelése alapján az alábbi eredmények születtek:

1. hely: Tkalich Yelyzaveta (3SAS15b)

2. hely: Kučera Dominik (2SAS15b)

3. hely: Antalová Réka (2SAS15b)

4. hely: Barnášová Sára (2SAS15b)

TDK2022 03

TDK2022 04

TDK2022 11

Az Idegenforgalmi Szekcióban 4 versenyző tartott tudományos előadást. Elsőként Ema Psotová lépett a zsűri elé. Előadásában a tematikus séták idegenforgalmi szerepét vizsgálta (Tematické prechádzky ako produkt cestovného ruchu na Slovensku). Majd Rajczi Adrienn következett, pályamunkájában Új-Zéland turisztikai koncepciójának felvázolására tett kísérletet (Új-Zéland turisztikai koncepciója). Szilva Noémi a filmturizmus helyzetére és fejlesztési lehetőségeire kívánt rámutatni (A filmturizmus helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szlovákiában és Magyarországon). Jana Žuffová pedig a hajózási turizmusba kínált betekintést (Lodný cestovný ruch pred a po najznámejšej námornej katastrofe sveta). A szakmai zsűri (Beták Norbert (elnök), Gergely Viktória és Tomovics Evelin) értékelése alapján a következő eredmények születtek:

1. hely: Bc. Szilva Noémi (2MRCMm) FTDK-ajánlás

2. hely: Psotová Ema (3RCR16b)

3. hely: Bc. Rajczi Adrienn (1MRCMm) FTDK-ajánlás

4. hely: Žuffová Jana (1RCR16b)

TDK2022 07

TDK2022 08

TDK2022 12

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával valósult meg.

Logo

A kórusmuzsika bűvkörében – 60 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa (videó)

A korusmuzsika buvkoreben

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon