Nyílt Nap a Közép-európai Tanul­mányok Karán

2022. no­vem­ber 24-én a Nyitrai Konstantin Filo­zófus Egyetem Közép-európai Tanul­mányok Kara is megnyitotta kapuit a tamulmányok iránt érdeklődők előtt.


A koronavírus-járvány elzártságát követően különösen nagy örömet okozott, hogy a Közép-európai Tanulmányok Kara idei nyílt napján személyesen találkoztunk a tanulmányi programjaink iránt érdeklődő diákokkal. A találkozás élménye, úgy látszik, nemcsak a szervezőknek, hanem a résztvevőknek is fontos volt, mivel a novem­ber 24-i rendezvényen valóban megtelt az egyetem középiskolás érdeklődőkkel.

DOD01

DOD02

DOD03

DOD04

DOD05

DOD06

A Zobor alatti egyetemi kampuszban található Közép-európai Tanulmányok Kara négy tanszékét és az általuk kínált tanulmányi programokat mutatta be az érdeklődőknek. A bevezető kari előadásokat magyar nyelven az oktatási dékánhelyettes RNDr. Szekeres László, PhD., szlovák nyelven pedig a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének igazgatója, doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. tartották.

DOD11

A karon működő intézetek közül a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet három tanulmányi programot – magyar nyelv és irodalom, tolmács-fordító és kétnyelvű ügyvitelszervező szakot – mutatott be. A jelenlévőket az intézet igazgatója, Dr. Bauko János, az intézet oktatói, Dr. Petres Gabriella és Dr. Presinszky Károly, valamint az intézet asszisztense, Nagy Denisza fogadta. Az oktatók bemutatták a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben működő tanulmányi programokat, ízelítőt kínáltak az intézmény tudományos-kulturális rendezvényeiből, színes beszámolóval és képanyaggal tanúsították annak változatos belső életét. Részletesen kitértek azokra a tehetséggondozási lehetőségekre, amelyek specifikusan a nyitrai magyar tanszék munkásságához kapcsolódnak. A gazdag kínálatból kiemelték a különböző tudományos-kulturális versenyeket, melyeknek nemcsak résztvevői, hanem a fiatalabb korosztály számára szervezői is lehetnek az intézet hallgatói (ilyen a Legere Irodalmi Verseny, a Szép magyar beszéd, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, az Implom József Helyesírási Verseny, a Tudományos Diákköri Konferencia), valamint rámutattak a kulturális műsorok, tanulmányutak és konferenciák megvalósítása révén szerezhető rendezvényszervezői tapasztalatok fontosságára. Az oktatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az intézet hallgatói számos egyetemmel partnerintézményi kapcsolatot tartanak fenn, ami lehetővé teszi a hallgatók számára is egy-egy külföldi részképzés megpályázását.

Az oktatók prezentációját az egyes tanulmányi programokat látogató hallgatók, illetve abszolvensek beszámolói követték. A magyar nyelv és irodalom tanári szakkal kapcsolatos tapasztalatairól Tárkányi Ádám, másodéves doktorandusz hallgató számolt be, aki az intézeten zajló személyre szabott oktatás fejlesztő hatását domborította ki. Vida Boglárka (végzős hallgató a kétnyelvű ügyvitelszervező program mesterképzésén) a kétnyelvű ügyvitelszervezés szakkal kapcsolatban a munkaerőpiacon történő könnyű és szinte azonnali elhelyezkedésről számolt be, amivel a tanulmányi program hitelességéről és fontosságáról tanúskodott. Patócs Natasa Erzsébet (másodéves hallgató a tolmács-fordító szak alapképzésén) a tolmács-fordító szakon szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, és a tanulmányi program gyakorlatorientáltságát, kreatív vonásait hangsúlyozta leginkább. Natasa a nyitrai magyar diákklub, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub kínálta helyi gazdag diákéletről is beszámolt.

Az érzékletes beszámolókat egy rövid beszélgetés követte, ahol a vendégek kérdéseket intézhettek a prezentálók felé. Bízunk benne, hogy mindhárom tanulmányi program elnyerte a nyílt nap résztvevőinek a tetszését, és szeptemberben személyesen is találkozhatunk velük.

DOD08

Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének munkatársai a hallgatókkal együtt bemutatták a Közép-európai Térségtanulmányok tanulmányi programot. Hangsúlyozták, hogy egy modern és elismert intézményről van szó, amely a multikulturalizmusra és a kölcsönös megértésre való törekvésre alapozott tudományos és pedagógiai tevékenységében elsősorban a V4 országok nyelvének, irodalmának és kultúrájának kutatására összpontosít. A Közép-európai térség tanulmányai program gyakorlatorientált tantervével olyan diplomásokat készít fel, akik a kulturális, média, regionális politika és a harmadik szektor számos területén képesek dolgozni. Említést tettek továbbá a kirándulások szervezéséről, a kulturális intézmények (Pôtoň Színház, Andrej Bagar Színház, Karol Kmet'ek Regionális Könyvtár, Holokauszt Múzeum, PRIX EX AEQUO Rádiófesztivál Pozsonyban stb.), a beszélgetések, előadások, műhelyek, konferenciák és versenyek szervezéséről, valamint Nyitra városának társadalmi-kulturális potenciáljáról. A tanulmányok iránt érdeklődők a kampuszon belüli szálláslehetőségekről, az egyetemi könyvtár minőségéről és a diákéletről is érdeklődtek.

DOD10

Pedagógusképző Intézet igazgatója, Dr. Hegedűs Orsolya prezentáció segítségével mutatta be az intézetet, amely a kínált tanulmányi programok (magyar tanítási nyelvű óvodapedagógus, valamint magyar tanítási nyelvű általános iskolai tanítóképzés) főbb jellemzőit tartalmazta. A tanulmányi programokat az érdeklődő hallgatóknak, elsősorban a tantárgyháló bemutatásával végezte, amelyet az óvodai matematika és informatika órák rövid, de magával ragadó videós bemutatói is színesítettek. Beszélt a Makovecz és az Erasmus+ program keretében megvalósuló külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlatok lehetőségeiről, de kiemelte a tanszék informális (kulturális-oktatási, projekt, stb.) tevékenységeit és az intézet hallgatóinak bevonását ezekbe a tevékenységekbe. Az Intézet jelenlévő tagjai kiegészítették az intézetigazgató bevezető szavait. Dr. Patai Ilona tájékoztatta a hallgatókat az egyetem gyakorlóiskoláiban folyó tanítási gyakorlat fontosságáról és menetéről, Dr. Józsa Mónika bemutatta a 60. évfordulóját ünneplő Magyar Diákkórust és szívélyesen meghívta a jelenlévőket a decem­ber 1-jei jubileumi és adventi koncertre a Nyitrai Zsinagógába. A gimnazistákat a Juhász Gyula Ifjúsági Klub - JUGYIK diákklub elnöke, Jakab Zsófia (a magyar tanítási nyelvű általános iskolai tanító szak 1. évfolyamának hallgatója) és Krajnyík Fanni (a magyar tanítási nyelvű óvodapedagógia szak 1. évfolyamának hallgatója) tájékoztatta az egyetemi élet, a diákközösségek és tevékenységek szempontjairól. Az előadás után a diákok kérdéseket tettek fel mind az iskolai, mind az iskolán kívüli tevékenységekkel kapcsolatban.

DOD09

Az Idegenforgalmi Tanszék a Nyílt Napok keretén belül fogadta a Regionális idegenforgalom tanulmányi program iránt érdeklődő középiskolás diákokat. A Tanszék munkatársai nem csupán e népszerű tanulmányi program lehetőségeiről beszéltek, de bemutatták a tanórákon kívüli tevékenységek gazdag kínálatát is és hangsúlyozták az együttmőködő szervezetek széleskörű felhozatalát – mely a hallgatók szakmai fejlődését nagymértékben támogatja.  A Tanszék jelenleg több nemzetközi projektben is érdekelt, s mivel ezekben a hallgatók is aktívan részt vesznek, ezért ezen lehetőségekről is szó esett.

DOD07

Szerzők: Ing. Beták Norbert, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.,
doc. PaedDr. Bauko János, PhD., Doc. Mgr. Petres Gabriella, PhD.,
Mgr. Hegedűs Orsolya, PhD.

Fotó: Mgr. Decsi Zoltán, doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon