A szalamandra mosolya Nyitrán                 

A könyv hónapjának apropójából 2023. már­cius 15-én került megrendezésre N. Tóth Anikó A szalamandra mosolya c. könyvének bemutatója a Juhász Gyula Ifjú­sági Klub jóvoltából.

Az eldugott nyitrai jazz bárt egyetemisták szép számú csoportja töltötte meg, akik érdeklődve hallgatták a beszélgetést, melynek moderátora Bóna Friderika volt. N. Tóth Anikó felidézte számunkra a könyv cselekményének is helyet adó Selmec­bányán töltött keserves végzős gimnáziumi évét, és azt is elárulta, hogyan változott meg a kapcsolata a várossal a gondos anyaggyűjtés során. A regény egy pályázati felhívásnak köszönhetően jött létre. Több különálló egységből áll össze, és a más-más nő szemszögéből bemutatott élettörténetek hátterében kirajzolódik a multikulturális várostörténet is. A különböző társadalmi rétegekből és időkből származó asszonyok, hölgyek, lányok félig-meddig fiktív életútjain járhatjuk végig Selmec­bánya ikonikus helyszíneit.

A barátságos hangulatú beszélgetés során magyarázatot kaptunk a szokatlannak tűnő, de annál elmélyültebb jelentéstartalmú címválasztásról, a borítón szereplő nőalak kilétéről, hallhattunk műhelytitkokat és a gyűjtési folyamat élményeibe is bepillanthattunk.

Az N. Tóth Anikóval folytatott beszélgetés során a hallgatóság meggyőződhetett arról, hogy igenis érdemes kortárs íróink művei után nyúlnunk. A mondás, mely szerint már mindent megírtak: téves.

A szalamandra mosolya 01

A szalamandra mosolya 02

Szűcs Natália, másodéves mediátor szakos hallgató
Fotó: Gál Eszter

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853