Hogyan indítsuk a 2023/2024-es tanévet megfelelően?🤔👇

Természetesen fantasztikus szóra­ko­zással, remek zenével és kiváló hangulattal, amelyet idén is az ✨ UKF Hallgatói Önkor­mányzata és az UKF Hallgatói Központ biztosít✨

További információk

Karunk oktatói Európa Kulturális Fővárosában

„A múltban gyökerező identitás jelene és jövője” címmel rendezett nemzetközi in­ter­disz­cip­li­ná­ris konferenciát a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Tár­sa­da­lom­tudományi Kara 2023. június 21-24. között Veszprémben.

 A konferencián – melyen több mint száz előadás hangzott el – karunkról a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszékről Vančo Ildikó és Kozmács István, valamint Illés Dániel, s az Idegenforgalmi Tanszékről Gergely Viktória vett részt.

Vančo Ildikó és Kozmács István közös előadásukban a szlovákiai magyar nyelvváltozatnak a magyar identitás alakításában betöltött szerepét mutatták be. Kutatásukat egy jövendő véleményformáló csoport, a magyar nyelv és irodalom szakos tanárjelöltek vélekedéseire alapozták. A szlovákiai magyar nyelvváltozat és a magyarországi standard nyelvváltozat kapcsolatával foglakozott Vančo Ildikó és Illés Dániel közös előadása is, melyben a szlovákiai magyar középiskolás diákok szlovákiai magyar regionális nyelvváltozatokkal kapcsolatos vélekedéseit vizsgálták. Előadásukban többek között arra keresték a választ, hogy a közösségi identitásban hangsúlyos szerepet játszó nyelvjárások ismeretét milyen mértékben tartják előnynek a szlovákiai magyar középiskolás diákok, illetve hogy az adatközlők saját bevallásuk szerint milyen mértékben ismerik saját régiójuk nyelvjárását, hogyan vélekednek a nyelvjárás használatáról különböző beszédhelyzetekben. Gergely Viktória a karunkon is használt MagyarOK című magyar mint idegennyelv kezdő szintű oktatására használt tankönyv kultúra szempontú elemzésével foglakozott. Előadásában a tankönyvben megjelenő identitáselemeket, a kulturális sokszínűséget és az autentikus anyagok jelenlétét vizsgálta.

(További információk: https://mftk.uni-pannon.hu/identitas-konferencia-2023)

Konferencia 2023 06 24 01

Konferencia 2023 06 24 02

Konferencia 2023 06 24 03

Szerző: Illés Dániel
Képek: Gergely Viktória

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon