A város, ahol tanulsz

Nitra je metropolou vysokoškolského života, ktorý prebieha na dvoch univerzitách - Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Je jedným z najstarších historických miest Slovenska a vysokoškolský život je prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života.

Milovníkov tichých zákutí zaujme Horné mesto, ktorému dominuje Nitriansky hrad s katedrálou na skalnom vŕšku, obtekanom riekou Nitra. K hradu sa viažu významné historické, politické a spoločenské udalosti. Ak chcete vedieť viac o histórii, pamiatkach a iných faktoch o meste, hľadajte na stránkach https://www.nitra.sk alebo http://www.nisys.sk.
Súčasná Nitra je však aj mestom obchodu a konzumného štýlu života. Je tu množstvo butikov, určených hlavne mladým a niekoľko veľkých obchodných domov, supermarketov.
Divadlo Andreja Bagara je významné v rámci kultúrneho kontextu celého Slovenska. Jeho dobrá povesť však prekračuje aj hranice štátu. Každoročne tu prebieha medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra, na ktorého organizácii participujú aj naši študenti. Je to nevšedná prezentácia špičkového európskeho divadla, doplnená o iné druhy umenia a vzdelávacie aktivity.
Nitra má v rámci Slovenska významné postavenie aj v športe. Najmä hokejové zápasy majú neopakovateľnú atmosféru, divácku kulisu, ktorá ženie hráčov k maximálnym výkonom. Univerzitu Konštantína Filozofa významne reprezentujú tímy basketbalistiek a volejbalistiek.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853