Diákklubok és szervezetek

Študentský parlament UKF je občianskym združením študentov, ktoré pripravuje voľnočasové podujatia. Je zložený z volených zástupcov študentov členov akademických senátov univerzity a fakúlt, ale je otvorený aj pre ostatných študentov univerzity. Medzi najznámejšie podujatia, ktoré parlament v spolupráci s univerzitou organizuje, možno zaradiť Nitrianske univerzitné dni (NUD), ktoré sa konalú na prelome apríla a mája na pôde obidvoch univerzít pod záštitou rektorov a primátora mesta Nitra. Najväčším študentským projektom, ktorý Študentský parlament realizuje s dlhoročnou tradíciou, sú Študentské dni nitrianskych univerzít, konané pri príležitosti Dňa študentstva (17. november). Z ďalších aktivít Študentského parlamentu UKF možno spomenúť organizovanie Októberfestu UKF (športové a hudobné podujatie na začiatku akademického roka), Internátnej futbalovej ligy (súťaž v halovom futbale študentov v ŠD UKF Zobor), či vydávanie časopisu Občas Nečas.

Klub kresťanských študentov pri UPC - Lumen vznikol v roku 1993 s cieľom sprostredkovať svojím členom, záujemcov a sympatizantom stretnutie s myšlienkami kresťanstva. Od roku 2008 ako občianske združenie tvorí súčasť Univerzitného Pastoračného centra. Členovia združenia sú pod vedením rektora UPC zapojení do aktivít UPC a tak rozličným spôsobom organizačne napomáhajú uskutočneniu jeho formačných a pastoračných cieľov v prostredí UKF.

Zväz maďarských študentov - JUGYIK je spoločným klubom UKF a SPU v Nitre. Klub vznikol z iniciatívy študentov v roku 1965 ako literárno-umelecký krúžok pri Pedagogickej fakulte. Hlavným cieľom ZMŠ JUGYIK je aktívna tvorba kultúrneho, spoločenského, motivačného a športového priestoru pre milovníkov kultúry za účelom vzdelávania, oddychu a zábavy.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853