Aktívna spolupráca s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave

Dňa 13. 6. 2023 navštívil Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre pán veľvyslanec ČR na Slovensku JUDr. Rudolf Jindrák spoločne s Mgr. Zuzanou Markovou (Politické a ob­chodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva ČR v Bratislave).

Na fakulte ich privítala pani dekanka FSŠ UKF v Nitre Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., a riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. Spoločné rokovanie sa nieslo najmä v duchu aktívnych príprav na viaceré podujatia, ktoré fakulta s veľvyslanectvom pripravuje na jeseň 2023 (výstava dobových fotografií k 30. výročiu vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, odborný seminár o českej a slovenskej religiózno-spirituálnej tvorbe v rámci Roka kresťanskej kultúry a prednáška pána veľvyslanca o medzinárodných vzťahoch v Týždni vedy a techniky na Slovensku). Rokovalo sa tiež o možnosti propagovať FSŠ a jej študijné programy medzi študentmi v Českej republike, keďže napr. v rámci št. programu Stredoeurópske areálové štúdia, ktoré zastrešuje Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, sa vyučuje o jazykoch, literatúrach a kultúrach V4. Pán veľvyslanec ocenil, že sa na danom št. programe, ako na jednom z mála na Slovensku, vyučuje český jazyk a kultúra. Ide o predmet, na ktorý sa každý semester hlási mnoho študentov nielen z viacerých št. programov fakulty, ale aj z iných fakúlt UKF v Nitre. Predmet vyučuje skúsený lektor z Prahy PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek, PhD. Tešíme sa, že aktívna spolupráca oboch inštitúcií z minulých rokov sa ešte výraznejšie prehlbuje aj v súčasnosti.

VCR1

VCR2

Text: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Foto: Mgr. Zoltán Decsi

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853