Všetky články

Druhé kolo literárnej súťaže Legere za nami

Druhé kolo XII. ročníka literárnej súťaže Legere sa uskutočnilo 7. novembra v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra.
Na organizácii podujatia sa aktívne podieľali vyučujúci Fakulty stredoeurópskych štúdií, všetci doktorandi a študenti v končiacom ročníku magisterského štúdia. Rovnako ako v predchádzajúcom kole sa zišlo 24 tímov z maďarských stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa súťažili s veľkým nadšením.

Slávnostné otvorenie súťaže už tradične moderovala Anikó N. Tóth. Po nej dostali trojčlenné tímy súťažné hárky a mohli sa pustiť do ich vypĺňania. Materiálom domáceho čítania v tomto kole bol János vitéz od maďarského básnika Sándora Petőfiho a ďalšie texty súčasnej maďarskej literárnej tvorby, ktoré reflektujú známeho spisovateľa. Kým študenti vypĺňali testy, Gabriella Petres Csizmadia, vyučujúca našej fakulty, viedla tvorivý workshop pre prevádzajúcich učiteľov. Sme veľmi hrdí na našu kolegyňu, ktorá vytvorila vzrušujúcu literárnu spoločenskú hru a zároveň skvelú učebnú pomôcku k dielu Tragédia človeka od Imre Madácha (ktorá je jednou z hlavných tém tohtoročnej Legere súťaže). Po interaktívnej dielni sa učitelia spolu so súťažiacimi mohli občerstviť pri bufetových stoloch.

Po prestávke sa všetci zúčastnili na prednáške Miklósa Forgácsa, dramatika a dramaturga, o inscenačných tradíciách Tragédie človeka od roku 1882 až do 2024. Súťažiaci s veľkým záujmom počúvali toto teatrálnymi prvkami naplnené predstavenie, ktoré bolo zároveň úvodom k ďalšiemu kolu súťaže. Následne bol predstavený kľúč so správnymi odpoveďami a kritériá pre nadchádzajúce kolo.

Legere bude pokračovať 8. decembra na našej univerzite. Vidíme sa vo finálnom kole!

XII Legere 2 01

XII Legere 2 02

XII Legere 2 03

Kovács Rebeka és Jenei Máté ötödéves magyar szakos hallgatók, a verseny szervezői
Fotó: Hajabács Zsuzsa

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853