Udalosti fakulty

Beseda s Marianou Čengel Solčanskou o knihe Generál

Dňa 7. novembra 2018 sa v Divadelnej kaviarni DAB v Nitre – v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku i na základe riešenia projektu APVV Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte – uskutočnila literárna beseda so známou spisovateľkou a režisérkou

Marianou Čengel Solčanskou, ktorá predstavila svoju novú knihu Generál M. R. Štefánik. Ako už naznačuje aj názov, kniha nám predstavuje život Milana Rastislava Štefánika, a to v podaní ďalšej významnej postavy československých dejín – rozprávača príbehu – Edvarda Beneša. Podľa slov Tibora Žilku, ktorý otvoril besedu predstavením autorky, ide o „jeden z najlepších slovenských biografických románov vôbec“. Okrem množstva zaujímavých faktov nám predstavuje aj ľúbostný život M. R. Štefánika. Dozvieme sa z nej aj o jeho skutočnom vzhľade, temperamente i úžasnej charizme, či nezvyčajnom vzťahu s Benešom. Taktiež sa o Štefánikovi môžeme dozvedieť napríklad to, že sa predstavoval ako Uhor, neveril v demokraciu, presadzoval monarchiu a mnoho ďalších pozoruhodných informácií.

Mariana Čengel Solčanská je rodáčka z Nitry, a taktiež študovala v tomto meste na našej Univerzite Konštantína Filozofa, a to politológiu a kulturológiu. Neskôr odišla študovať do Bratislavy réžiu. Jej dielo i film Legenda o lietajúcom Cypriánovi dosiahli veľký úspech, no mnohí ju môžu poznať ako režisérku jedného z najpopulárnejších súčasných slovenských filmov Únos. Na literárnej besede sme sa od nej dozvedeli aj to, že knihu Generál písala 5 rokov a vydala ju práve teraz z dôvodu stého výročia ČSR. Vo svojej knihe podáva vlastnú interpretáciu Štefánika, preto o nej rozpráva ako o subjektívnom diele. Román istým spôsobom slúži aj ako podklad k filmu, no tentoraz nie z réžie M. Čengel Solčanskej, a to z dôvodu, že by „nedokázala uveriť hercovi, že je samotný Štefánik“. V bohatej diskusii nás oboznámila i s plánmi do budúcna. Prezradila, že jej nasledujúca kniha sa bude zaoberať postavou Jánošíka.
Na besede, ktorá je výsledkom ďalšej úspešnej spolupráce Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre a Literárneho klubu Janka Jesenského, boli prítomní ľudia rôznych vekových kategórií, a taktiež bol prítomný aj primátor mesta Nitry. Beseda sa končila vrúcnym poďakovaním pani Čengel Solčanskej za účasť, pričom si záujemcovia mohli priamo zakúpiť knihy na mieste a poprosiť autorku o vlastnoručný podpis.

Autorka textu: Kitti Nagyová
(1. ročník Stredoeurópske areálové štúdiá)

Foto: Milan Hlôška
(Literárny klub Janka Jesenského)

Solcan01 828x548

Solcan02 828x548

Solcan03 828x548

Solcan04 828x558

Solcan05 828x548

Solcan06 828x548

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon