Udalosti fakulty

Poznáš svojho suseda? My už áno!

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre dňa 14. novembra 2018 organizoval podujatie Poznáš svojho suseda?, ktoré sa uskutočnilo v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít. Zároveň išlo o voľné pokračovanie predchádzajúcich ročníkov tohto súťažno-zábavného kvízu.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo päť tímov. Tie boli zložené zo žiakov tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z viacerých miest nitrianskeho kraja. Domáce pracovisko úspešne reprezentovali študenti prvého ročníka odboru Stredoeurópske areálové štúdiá. Tímy odpovedali na kvízové otázky napríklad z histórie, geografie, športu, techniky, jazyka a literatúry. Medzi nimi sa však objavili aj také, ktoré otestovali všeobecný rozhľad študentov v oblasti spoločenského diania a kultúry, vrátane gastronómie, hudby a stredoeurópskej filmovej či televíznej tvorby. Počas spoločne stráveného doobedia sme si pripomenuli aj mnohé významné historické udalosti spojené s tohtoročnými „osmičkovými výročiami“. Tieto tematicky pestré okruhy mali dôležitého spoločného menovateľa – nie náhodou ním boli krajiny V4. Tie stoja aj v centre záujmu vedeckých a pedagogických aktivít odborných asistentov FSŠ.

„Atmosféra bola veľmi príjemná, plná súťažného napätia a zábavy. Užili sme si každý moment a pritom sme sa zdokonalili vo svojich vedomostiach. Táto aktivita bola zároveň vynikajúcim spôsobom, ako by sme potenciálnych uchádzačov oboznámili s našou fakultou a namotivovali ich tak k tomu, aby si pre svoje budúce štúdium vybrali práve pracovisko Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr,“ Kitti Nagyová – súťažiaca (zároveň študentka 1. roč. SAS) o kvíze Poznáš svojho suseda?

Všetky zúčastnené tímy si odniesli vecné ceny od FSŠ. Vďaka naším ďalším sponzorom bolo možné individuálne oceniť členov troch najlepších tímov: 1. miesto získalo Gymnázium Šurany, na 2. mieste sa umiestnila SOŠ veterinárna, Nitra a 3. miesto patrilo topoľčianskemu gymnáziu. Všetkým ešte raz gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťažno-zábavného kvízu Poznáš svojho suseda?

Lenka Tkáč-Zabáková a Kitti Nagyová

Foto: Monika Adamická

Poznas01

Poznas02

Poznas03

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon