Udalosti fakulty

Výstava študentských prác v miniGalérii

Výstava je výberom výtvarných prác študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Predškolská a elementárna pedagogika.

Práce vznikli v rámci disciplín Výtvarné hry,  Kresba a maľba, Priestorová tvorba pod vedením výtvarnej pedagogičky PaedDr. Evy Lehoťákovej, PhD.

Výtvarná tvorba študentov – budúcich učiteľov je inšpirovaná najmä prírodou, témou človeka, javmi z každodenného života a predmetmi okolo nás. Z techník sú využité kombinované techniky, ale i kresby a maľby, papierové koláže, frotáže, techniky grafiky a rôzne netradičné techniky, inovatívne formy a postupy. Výstava je rôznorodá tvarovo i farebne, a diela študentov sú subjektívne originálne, kreatívne, inšpiratívne.

 

Študentom prajeme veľa úspechov a tešíme sa na ich ďalšiu výstavu.

Eva Lehoťáková

minigaleria01

minigaleria02

minigaleria03

minigaleria04

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon