Udalosti fakulty

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Dňa 16. 5. 2019 sa maďarská skupina študentov odboru regionálny cestovný ruch vybrala pod vedením RNDr. PaedDr. Jána Veselovského, PhD., na exkurziu do Banskej Štiavnice. O ôsmej ráno s dobrou náladou sme vyrazili z Fakulty stredoeurópskych štúdií.

Počas skoro dvojhodinovej cesty v autobuse sme si predstavili niekoľko miest, ktoré boli po ceste. Našou prvou zastávkou bol tajch Bakomi. Napriek hmlistému počasiu sme sa pokochali prírodou, ktorá bola naozaj nádherná.

Ďalšou zastávkou bolo Banské múzeum v prírode. Je to najnavštevovanejšia expozícia, ktorá ponúka prehliadku povrchovej a podzemnej expozície a náučné expozície Geopark – geológia Slovenska. Návštevníci si najväčší zážitok odnesú zo štôlne Bartolomej. Pred fáraním do podzemia dostávajú návštevníci prilbu, lampu a plášť. Pred vstupom do štôlne Bartolomej sme si pozreli krátky film o práci v bani. Po filme sme dostali výbavu a krátke inštrukcie o tom, ako sa pohybovať v bani. Prechádzali sme úzkymi chodbičkami a schodmi. Na širších miestach sme videli aj niektoré stroje, ktoré sa tam používali.

Po geoparku nasledoval Starý zámok, ktorého najstaršou časťou bola pôvodne románska bazilika z 13. storočia. V neskoršom období bola prestavaná na protitureckú pevnosť. Interiér zámku bol nádherný, zaujala nás najviac maľba Sisi a staré mince. Z veže sme mali pekný výhľad na celú Banskú Štiavnicu.

Našou poslednou zastávkou bol Nový zámok. Bol postavený v rokoch 1564 – 1571 ako časť systému opevnenia mesta. Dnes sa v ňom nachádza expozícia Slovensko v období tureckej expanzie. Hranolovitá stavba je vďaka typickej nezameniteľnej architektúre dominantou mesta.

Po náročnom, ale veľmi zaujímavom dni sme sa podvečer vrátili do Nitry. Odniesli sme si mnoho zážitkov a skúseností. Tešíme sa na ďalšiu exkurziu.

Erika Keleová, 1RCM16b

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon