Udalosti fakulty

Žijeme literatúrou a filmom aj po semestri :-)

Aj napriek tomu, že letný semester sa skončil a skúšky sú úspešne za nami, rozhodli sme sa, že čas strávený mimo školy využijeme na kultúrne vyžitie a relax. Pridali sa k nám aj pán docent Ján Gallik a pani doktorka Lenka Tkáč-Zabáková z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, čo výrazne spestrilo našu študentskú zostavu.

Výbornou príležitosťou bolo, že v meste Nitra sa konali kultúrne akcie, ktoré nám práve takýto program ponúkali. A tak sme sa dňa 7. 6. 2019 stretli v meste a išli podporiť do Mlynov akciu Krajského osvetového strediska s názvom Cineama 2019. Bola to postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby a súťažné kategórie boli rozmanité, od animovaných filmov, hraných filmov, reportáží, dokumentov, experimentálnych videí až po videoklip, takže každý si mohol prísť na svoje. Hlavným cieľom bolo rozvíjať zručnosti a odborný umelecký rast jednotlivcov, umeleckú tvorivosť a v neposlednej rade vyhľadávať talentovaných tvorcov z radov amatérov. Prehliadka bola zaujímavá, bavila nás a donútila nás zamyslieť sa nad možnosťou zúčastniť sa budúceho ročníka.

V poobedňajších hodinách sme ešte stihli na pešej zóne v rámci podujatia Literárna Nitra (organizátor Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitra) besedu so slovenskými spisovateľkami, ktoré sa s poslucháčmi podelili o autorské skúsenosti a zážitky, týkajúce sa publikácií, ktoré prezentovali, ako aj príbehov zo svojho života, čo pomohlo autorkám bezprostredne sa predstaviť nielen svojim čitateľom. Rozhovory s Monikou Macháčkovou, Hanou Repovou, Andreou Rimovou či pani Ruženou Scherhauferovou, ktoré viedla pani Ľudmila Hlavatá z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, boli obohacujúcim zážitkom, ktorý nás opäť posunul o krôčik bližšie k obľúbenej literatúre. Atmosféra bola veľmi príjemná a už teraz sa tešíme na podobné podujatie.

Myslím si, že dôležité nebolo len to, čo sme videli, čo sme sa naučili, dozvedeli, ale hlavne to, že sme si našli čas, ktorý sme spoločne strávili a stmelili ešte viac kolektív. Veď aj o tomto by mal byť študentský život ... Nebojte sa tráviť čas spolu aj mimo školy na zaujímavých kultúrnych podujatiach, je to super!

Autorka textu: Jana Micháliková (študentka 2. ročníka SASb)
Autori fotografií: Ján Gallik a Filip Molnár

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon