Udalosti fakulty

Odborná prax vo Wellness hoteli Borovica ****

Ako študentka 3. ročníka odboru regionálny cestovný ruch som mala možnosť zúčastniť sa odbornej praxe vo Wellness Hoteli Borovica ****, ktorý sa nachádza vo Vysokých Tatrách, konkrétne na Štrbskom Plese. Pred začatím praxe som bola tento hotel navštíviť a odsledovať fungovanie hotela, ale aj napriek tomu som sa začiatku obávala.

Vďaka príjemnému personálu sa moje obavy ukázali ako neopodstatnené. Väčšinu času som strávila na recepcii, kde sa ma ujala vedúca recepcie a recepčné, ktoré ma na tomto úseku oboznámili so systémom práce.

Ako prvé som si spolu s vedúcou chyžných obhliadla ponúkané typy izieb v hoteli, ich rozmiestnenie a časť, v ktorej sa nachádza wellness. Následne mi vysvetlili, ako funguje rezervačný systém Horec, Booking, Elipse. V priebehu praxe som sa učila stále nové veci, ako napríklad vytváranie, potvrdzovanie i stornovanie rezervácií, zasielanie cenových kalkulácií pobytu nielen pre rodiny, ale aj pre skupiny hostí, ďalej vystavovanie zálohových faktúr, vytváranie faktúr v zmysle rekreačného poukazu od zamestnávateľov, a aj to, ako funguje dovolenková karta EdenRed. Riešenie telefonických rezervácií bolo pre mňa veľkou výzvou, pretože som sa naučila pohotovo reagovať na požiadavky budúceho hosťa a poskytnúť mu čo najlepšiu ponuku. Vyhotovovala som lokálnu akciovú Tatry Card, ktorú mohli hostia hotela využiť pre miestnu prepravu, ako aj pre uplatnenie zliav v okolitých podnikoch. Keďže hotel navštevovalo veľa zahraničných hostí, „oprášila“ som si aj cudzí jazyk. Okrem recepcie som istý čas strávila aj na ekonomickom oddelení, kde som triedila a archivovala administratívne dokumenty a pomáhala s tvorbou jedálneho lístka. Mala som tú česť sa zúčastniť aj na degustácii jedál, ktoré sa nachádzali na novom jedálnom lístku.

Počas praxe som mala možnosť, aj vďaka vedúcej recepcie, ktorá mi prejavila dôveru,  vyskúšať si sama chod recepcie. Táto skúsenosť bola pre mňa veľkou výzvou, ktorú som s menším stresom zvládla.

Na záver by som chcela poďakovať vedeniu Wellness hotela Borovica a zamestnancom za prejavenú dôveru a úžasný prístup, vďaka ktorému som sa počas praxe cítila ako súčasť tímu. Zároveň chcem poďakovať aj Katedre cestovného ruchu, ktorá mi sprostredkovala odbornú prax práve v tomto hoteli, čím som získala praktické skúsenosti pre budúcu prácu v oblasti cestovného ruchu.

Text a foto: Erika Martančíková, 3 RCR

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon