Udalosti fakulty

Z Hlohovca do Honolulu a späť

(Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda)

Práve tak znie názov novej monografie literárneho historika Mariána Kamenčíka, v ktorej prináša originálny pohľad na pätnásťmesačné pôsobenie významnej osobnosti slovenskej katolíckej moderny Rudolfa Dilonga vo františkánskom kláštore v Hlohovci.

Pozornosť venuje najmä jeho výraznému vplyvu na nádejné literárne talenty, ktorými boli Hlohovčania Ivan Kunoš (Kupec), Michal Masaryk či mnohí ďalší, na ktorých zapôsobila osobnostná a literárna charizma Rudolfa Dilonga. 

Som nesmierne rád, že som sa ako jeden z posudzovateľov Kamenčíkovej monografie mohol zúčastniť veľmi vydarenej literárnej besedy v nedeľu 16. júna 2019 v priestoroch bývalej kláštornej františkánskej pivnice (v súčasnosti v nej sídli pastoračné centrum Krtko) v Hlohovci. Na besede nechýbala ani dcéra Rudolfa Dilonga pani Dagmar Kotová s dcérou Denisou Fulmekovou, ktorá je významnou slovenskou spisovateľkou. Taktiež sa jej zúčastnili viacerí rodinní príslušníci osobností, ktoré sú ústrednými postavami monografie.

Veľmi ma teší, že na organizácii úspešnej literárnej besedy i na tvorbe grafiky a obrazových príloh (fotografií) monografie o Rudolfovi Dilongovi spolupracoval aj absolvent Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre Mgr. Erik Knotek (študijný program stredoeurópske areálové štúdiá), ktorý je zároveň spolupracovníkom Dr. Mariána Kamenčíka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Prajem obom veľa úspechov v ďalšej práci na kvalitných kultúrnych podujatiach či knižných publikáciách.

Text: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Foto: Mgr. Erik Knotek


(Zľava) Ján Gallik, Marián Kamenčík, Erik Knotek

 

 


(Zľava) hudobník, Dagmar Kotová (dcéra R. Dilonga), Marián Kamenčík, Denisa Fulmeková

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon