Udalosti fakulty

Odborná prax v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board)

Ako študentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Regionálny cestovný ruch, som mala možnosť absolvovať trojmesačnú odbornú prax v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu.

Organizácia sa nachádza na Šafárikovom námestí, neďaleko Dunaja a nákupného centra Eurovea, pričom zastrešuje primárne mesto Bratislava, no spolupracuje i so subjektmi cestovného ruchu z celého Bratislavského kraja. Práve tu som od marca začala vykonávať odbornú prax. Moje prvé kroky viedli na Oddelenie stratégie, projektov a destinačného manažmentu, kde som vypomáhala pri štatistických zisťovaniach (napr. počet domácich a zahraničných návštevníkov, počet prenocovaní, porovnávania...), ktoré neskôr slúžili ako podklad k rôznym projektom. Neskôr som prešla na Oddelenie komunikácie, PR a médií, kde som mala na starosť aktualizovať bratislavskú kartu na roky 2019 a 2020, zároveň som pracovala aj so sociálnymi sieťami (Instagram, Facebook), webovou stránkou či mobilnou aplikáciou „Bratislava City“. Takto som prechádzala ďalej aj zvyšnými oddeleniami – Oddelením marketingu, kde som riešila podujatie Veľká Noc v Bratislave; MICE oddelením, kde som vypomáhala pri databázach a na ekonomickom oddelení som sa zameriavala na inventarizáciu majetku a administratívne práce. Najdôležitejšími podujatiami, na ktorých sa organizácia podieľala, boli Veľká Noc v Bratislave 2019 a Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019.

Pôsobenie v organizácii hodnotím ako veľmi pozitívne a obohacujúce. Vedenie i zamestnanci boli nesmierne ochotní a nápomocní, vždy sa mi snažili pomôcť a nasmerovať ma tým správnym smerom. Odniesla som si odtiaľ mnoho rád, pracovných skúseností i skvelých zážitkov. Ako bonus som spoznala veľa milých ľudí, ktorých práca je na vysokej úrovni a vďaka ktorým sa cestovný ruch v Bratislave rozvíja a neustále zlepšuje.

Na záver by som sa chcela poďakovať Katedre cestovného ruchu za možnosť absolvovať odbornú prax a spojiť tak praktické skúsenosti s teóriou. Veľké ďakujem patrí samozrejme aj Bratislavskej organizácii cestovného ruchu za vytvorenie príjemného pracovného prostredia a užitočné rady.

Text a foto: Kristína Štouračová, 3RCR

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon