Udalosti fakulty

Granaslavic 2019

Granada, malebné historické mestečko ležiace na juhu Španielska, v Andalúzii, ukrýva v sebe mnoho historických pamiatok. Azda najslávnejšou z nich je Alhambra, andalúzska pevnosť a palác, ktorá bola v roku 1984 vyhlásená za kultúrne dedičstvo UNESCO. Granada je zároveň sídlom jednej z najprestížnejších univerzít v krajine.

Universidad de Granada bola založená už v roku 1531 kráľom Karolom I. A práve táto univerzita bola v dňoch 9. – 11. júla 2019 miestom konania 5. ročníka medzinárodnej konferencie Granaslavic 2019.

Konferencie v Granade sa zúčastnila aj Dominika Hlavinová Tekeliová z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ, a dve interné doktorandky z tohto pracoviska, Lenka Tkáč Zabáková a Monika Adamická. Keďže išlo o slavistickú konferenciu, dorozumievacím jazykom boli okrem angličtiny a španielčiny aj všetky slovanské jazyky. Účastníci konferencie mohli svoje príspevky orientovať do jednej zo šiestich tematických oblastí, a to Učenie a výučba slovanských jazykov a kultúr, Slovanské literatúry a kultúrny prejav, Médiá, politický diskurz a medzinárodné vzťahy, História, kultúra a svetový pohľad, Lingvistické štúdiá alebo Preklady do a zo slovanských jazykov. Konferencie sa okrem prednášajúcich zo Španielska zúčastnili prednášajúci z rôznych slovanských krajín, z Ruska, Česka, Slovenska, Slovinska, Poľska, Chorvátska, Ukrajiny a iných, ale aj z Nórska, Nemecka, Portugalska, či dokonca z Brazílie, čo podčiarklo medzinárodný charakter podujatia.

Konferencia bola na vysokej odbornej a organizačnej úrovni. Odznelo množstvo odborných príspevkov z oblasti slavistických štúdií, ktoré boli podnetom následných diskusií na konci každej sekcie. Okrem samotnej konferencie si organizátori pripravili aj bohatý sprievodný program, ktorý sa konal každý deň v podvečerných hodinách a priblížil účastníkom konferencie jednak históriu mesta prehliadkou historických pamätihodností, v ktorých sa spája moslimský, židovský a kresťanský svet, jednak kultúru Španielska prostredníctvom Flamenco show.

PhDr. Monika Adamická
(interná doktorandka – ÚSJK FSŠ UKF v Nitre)

Granada 01

Granada 02

Granada 03

Granada 04

Granada 05

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon