Udalosti fakulty

Partitúra v ERIH PLUS

Literárnovedný časopis Partitúra, vydávaný Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, bol 31. 7. 2019 zaradený do medzinárodnej databázy ERIH PLUS.

Je to spoločný úspech šéfredaktora časopisu, Kristiána Benyovszkého, a ochotných pracovníkov Univerzitnej knižnice, menovite Ing. Petra Kružlíka. Webovú stránku Partitúry sfinalizoval Mgr. Zoltán Decsi, ktorý je poverený administráciou webu fakulty.

 

Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon