Udalosti fakulty

Literatúra a film súčasťou Jurinovej jesene

Duchovný festival literárnej tvorby, ktorý nesie meno slávneho rodáka z obce Klokočov Pavla Hrtusa Jurinu, sa tento rok uskutočnil už po pätnásty raz. Na poli slovenskej kultúry je veľmi vzácnym artiklom, pretože literárnych súťaží v písaní duchovnej poézie a prózy je u nás ako šafranu.

Samotné jubileum sa dokonca viaže k roku, v ktorom si pripomíname okrúhle výročia narodenia dvoch vynikajúcich kysuckých spisovateľov, patriacich do skupiny autorov slovenskej katolíckej moderny, Pavla Hrtusa Jurinu (1. októbra uplynulo 100 rokov od jeho narodenia) a Jána Harantu (3. decembra uplynie 110 rokov od jeho narodenia).

  Súčasťou Jurinovej jesene sú každoročne aj rôzne prednášky a výstavy pre študentov stredných škôl i širšiu verejnosť. I tento rok sa niesol v znamení mnohých hodnotných prednášok a vernisáží. Slávnostná vernisáž výstavy výtvarných diel Jaroslava Uhela i beseda s autorom odštartovala Jurinovu jeseň už 9. októbra, pričom vrcholom festivalu duchovnej tvorby bolo trojdnie od 16. do 18. októbra. Záujemcovia o hodnotnú duchovnú tvorbu si mohli v stredu 16. 10. vypočuť prednášku o živote svätcov a uctenia si ich relikvií v kostoloch na Slovensku, ktorá sa konala v CSS Park Čadca a následne sa v Kysuckej knižnici v Čadci prednášalo o umení Vincenta Hložníka – filmová režisérka Oľga Pohanková prezentovala sakrálnu tvorbu vo filmových ukážkach. Vo štvrtok 17. 10. prednášal cca 60 študentom z kysuckých stredných škôl o živote a tvorbe Jána Harantu vysokoškolský pedagóg a literárny kritik Ján Gallik z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre. Prednáška úzko súvisela aj s prezentáciou výstupov, realizovaných v rámci projektu APVV Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte.

I ďalší program Jurinovej jesene bol skutočne exkluzívny – rozborový hodnotiaci seminár odbornej poroty s finalistami literárnej súťaže v písaní poézie a prózy, slávnostný galavečer, ktorého súčasťou bolo odovzdanie cien oceneným finalistom literárnej súťaže (duchovné dialógy pod lampou), do života sa uviedla plnofarebná Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu – Exulant, ktorý neodišiel, vydaná v tomto roku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Jej autorom je Pavol Holeštiak, ktorý cez ňu ponúka čitateľovi hneď tri rozmery. Kniha totiž odborne mapuje život a dielo exilového slovenského spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu, jediného vyhraneného prozaika zo zoskupenia slovenskej katolíckej moderny. Pridaný bonus pozostáva z výberu jeho najlepších jedenástich diel a nádherných malieb legendárneho kysuckého výtvarníka Ondreja Zimku.

Záverečný deň Jurinovej jesene patril v piatok 18. 10. spomienkovému putovaniu do rodiska kysuckých literárnych velikánov.        

Ján Gallik

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon