Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Návšteva na rozhlasovom festivale Prix Ex Aequo 2016 v Bratislave

Dňa 10. novembra 2016 sme sa zúčastnili medzinárodného festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež pod názvom Prix Ex Aequo. Festivalom nás sprevádzala dramaturgička rozhlasových hier z RTVS Beata Panáková, ktorá sa s nami zúčastnila odposluchu zahraničných rozhlasových hier, ale zároveň nám priblížila i niekoľko informácií o festivale.
Ex Aequo – rovným dielom – predstavuje festival, ktorý sa snaží upriamiť pozornosť najmä na detského poslucháča. V tohtoročnom 11. ročníku bienále sa na festivale objavilo 19 vysielateľov zo 14 krajín. Festival je zároveň spojený s odovzdávaním cien v dvoch kategóriách, a to za celkovo najlepšie dielo, ďalej za určitú špecifikáciu (mimoriadne zaujímavý herecký výkon, hudba, zvukový majster…). Tieto ocenenia sú odovzdané na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty, ktorá sa zúčastňuje na jednotlivých odposluchoch. Príspevky vysielateľov sú rozdelené do dvoch vysielacích skupín, podľa veku recipienta: rozhlasová rozprávková hra a rozhlasová hra pre mládež.  

Ako prvú sme si mali možnosť vypočuť slovinskú adaptáciu hry spisovateľa H. Ch. Andersena – Princezná na hrášku. Táto adaptácia od Kima Komljanca však prešla modernizáciou, ktorá posunula rozprávku do roviny pastiša. Cieľom tejto hry je pobavenie poslucháča, a tak aj samotný autorský zámer bol taký, aby hra vyznela humorne.

Ďalšia hra, s ktorou sme sa mali možnosť stretnúť, bola z poľského verejnoprávneho  rozhlasu a niesla názov Mole. Pri tejto hre autora Grzegorza Kasdepkeho, kde sa detský hlavný hrdina stará o svojho dedka s Alzhaimerovou chorobou, ktorý je presvedčený o tom, že jeho spomienky požierajú mole, som však mala pochybnosti, či je hra určená pre detského poslucháča. V tejto rozhlasovej hre absentovali znaky rozprávky, skôr bola pretkaná znakmi drámy. Nenastal ani rozprávkový „šťastný koniec“, pretože dedko v závere zomiera a hovorí vnukovi, že sa stretne s babkou. Poslednou hrou, ktorej odposluchu sme sa zúčastnili, bola maďarská hra s názvom Amália. Táto rozprávková hra autorky Dóry Gímesi s humorom rozpráva príbeh samotárskej  čarodejnice Amálie, ktorá sa snažila nalákať večne meškajúceho princa, aby s ňou zostal.

Exkurzia v rozhlase a účasť na odposluchoch, ako aj rozhovor s dramaturgičkou Beatou Panákovou i režisérkou Milenou Lukáčovou, nám pomohli nahliadnuť do problematiky adaptácie rozprávky na rozhlasovú hru, s ktorou dramaturgovia pracujú.

Lucia Machalková (3. roč. SEASb)

Rozhlas

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon