Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Prijímačky

Keď sa chceš dozvedieť viac o fakulte, o študijných programoch, o prijímačkách, tak

Klikni sem!

Udalosti fakulty

Dodatočné prijímacie konanie

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2017 v nasledovnom rozsahu:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (hudobné umenie, pedagogika, výtvarné umenie, technika, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme. Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

 

 

                                                                   Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

                                                                                        dekanka FSŠ

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon