Udalosti fakulty

Práca hotelového manažéra na Slovensku a v nemecky hovoriacich krajinách

Dňa 16. 10. 2018 sme sa v rámci predmetu základy hotelierstva zúčastnili odbornej prednášky s názvom Práca hotelového manažéra na Slovensku a v nemecky hovoriacich krajinách.

Pozvanie prijal Ing. Ivan Repiský, ktorý nám porozprával o jeho pracovných skúsenostiach, ktoré zbieral už počas štúdia na vysokej škole. Prvá zahraničná prax, ktorej sa zúčastnil, bola povinná prax v hoteli Ruchti’s, kde okrem práce stihol navštíviť aj zaujímavé miesta, ktoré nám priblížil aj na základe jeho osobných fotografií. Jeho ďalšou zastávkou bol intenzívny letný kurz na škole Swiss School vo Švajčiarsku, kde mal možnosť obohatiť sa nielen teoretickými, ale aj praktickými skúsenosťami. Veľkou výzvou bola aj prax vo viacgeneračnom hoteli Elmer Elm, kde sa prevažne využívala švajčiarska nemčina. Švajčiarsko ho uchvátilo natoľko, že po skončení štúdia tam chcel aj naďalej pobudnúť a strávil tam prvú zimnú sezónu. Návrat na Slovensko pre neho znamenal aj hľadanie novej práce, a to konkrétne v Hoteli Sitno Vyhne, kde sa uchádzal o pozíciu obchodného manažéra. Náplňou jeho práce bola komunikácia v nemčine, angličtine a slovenčine, taktiež organizovanie rôznych podujatí či prehliadok hotela. Po trojmesačnom pracovnom pobyte na Slovensku sa opäť vybral do zahraničia. Spomedzi všetkých miest, kde mohol pracovať, bola možnosť pracovať v sieti hotelov Kempinski v Drážďanoch najvýznamnejšia. Súčasťou jeho 18-mesačného pobytu nebola len práca, ale taktiež návšteva partnerských hotelov mimo Európy, napríklad v Dubaji. V súčasnosti pracuje v rakúskom hoteli Der Berghof, ako manažér reštaurácie.

Prednáška nás všetkých veľmi zaujala a predovšetkým motivovala, aby sme sa nebáli a vyskúšali si prácu v hotelierstve v zahraničí.

 

Text: Veronika Rečková, 2RCR

Foto: Valeriia Bondar, 2RCR, Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD.

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon