Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Stredoeurópske areálové štúdiá očami študentov Napísal: Zoltán Decsi 359
Ocenenia za aktivity ŠVOUČ                                Napísal: Zoltán Decsi 78
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 163
V Taliansku o stredoeurópskych literatúrach Napísal: Zoltán Decsi 79
Beseda s Alexejom Mikuláškom o publikácii Napísal: Zoltán Decsi 111
Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity Napísal: Zoltán Decsi 94
Zastúpenie našej fakulty na sympóziu AFinLA50 Napísal: Zoltán Decsi 111
Výučba na FSŠ UKF v Nit­re od 2. 11. 2021 až do od­vo­la­nia Napísal: Zoltán Decsi 657
Erasmus+ projekt TRAIN-e-HOTEL                      Napísal: Zoltán Decsi 126
Prednášky dr. Rostysława Kramara                      Napísal: Zoltán Decsi 161
Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu                      Napísal: Zoltán Decsi 129
Opatrenia na FSŠ od 27. 9. 2021                   Napísal: Zoltán Decsi 1428
Úspech študentky FSŠ na 35. medzi­ná­rod­nom kole ŠVOUČ Napísal: Zoltán Decsi 204
Naše leto s V4                                                       Napísal: Zoltán Decsi 150
Vyjadrenie názoru ohľadne štúdia na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 262
Interak­tív­ne príbehy o finančnej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 239
Dodatočné prijímacie konanie na AR 2021/2022 Napísal: Zoltán Decsi 398
Cena Fra Angelica pre profesora Tibora Žilku Napísal: Zoltán Decsi 276
Publikačný úspech pracovníkov Katedry cestovného ruchu Napísal: Zoltán Decsi 316
Noc múzeí a galérií 2021                                 Napísal: Zoltán Decsi 287
Prihlás sa na Erasmus+ mobilitu                      Napísal: Zoltán Decsi 190
Organizácie štátnych skúšok na FSŠ UKF v AR 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 282
O Vyšehradskej štvorke a divadle Napísal: Zoltán Decsi 190
Online Študentská vedecká odborná činnosť 2021 na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 356
Spiritualita v literatúre ako zdroj pre výskum imagológie Napísal: Zoltán Decsi 230
Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 327
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 433
Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 375
Odborná prax v Arboréte Mlyňany SAV – Referát služieb verejnosti Napísal: Zoltán Decsi 410
ONLINE Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 465
  Napísal: Zoltán Decsi 352
Podnikanie v cestovnom ruchu alebo ako sme rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti Napísal: Zoltán Decsi 401
Prezentácia Metodickej príručky Legere Napísal: Zoltán Decsi 317
Literárna súťaž Legere Napísal: Zoltán Decsi 365
Vyšiel zborník o vzťahu literatúry a filmu Napísal: Zoltán Decsi 391
Bude cestovný ruch na Slovensku po skončení pandémie COVID-19 kreatívny? Napísal: Zoltán Decsi 505
Prvá online medzinárodná konferencia na UKF v kontexte kreativity regiónov a kreatívneho cestovného ruchu Napísal: Zoltán Decsi 341
Prednáška o filmovom spracovaní príbehu „veľkých dejín“ cez prizmu „malých žien“ Napísal: Zoltán Decsi 296
Intervenčný program na zlepšenie čitateľskej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 394
Prerušenie prezenčnej formy výučby na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Tibor Szabo 1271
Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou Napísal: Zoltán Decsi 445
Študentská vedecká odborná činnosť 2020 Napísal: Zoltán Decsi 427
Návšteva štátnej tajomníčky MŠVVaŠ Napísal: Zoltán Decsi 524
Naša kolegyňa medzi vyznamenanými Napísal: Zoltán Decsi 282
Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety, ktoré si v čase koronakrízy a aj po jej skončení môžu pomáhať Napísal: Zoltán Decsi 317
Informácie k začiatku akademického roka 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 526
Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 354
Ubytovanie študentov z rizikových krajín Napísal: Zoltán Decsi 203
UKF má novú profesorku a profesora Napísal: Zoltán Decsi 304
Dodatočné prijímacie konanie na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 1894

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon