Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Prednášky dr. Rostysława Kramara                      Napísal: Zoltán Decsi 56
Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu                      Napísal: Zoltán Decsi 36
Opatrenia na FSŠ od 27. 9. 2021                   Napísal: Zoltán Decsi 1313
Úspech študentky FSŠ na 35. medzi­ná­rod­nom kole ŠVOUČ Napísal: Zoltán Decsi 112
Naše leto s V4                                                       Napísal: Zoltán Decsi 81
Vyjadrenie názoru ohľadne štúdia na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 189
Interak­tív­ne príbehy o finančnej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 159
Dodatočné prijímacie konanie na AR 2021/2022 Napísal: Zoltán Decsi 330
Cena Fra Angelica pre profesora Tibora Žilku Napísal: Zoltán Decsi 214
Publikačný úspech pracovníkov Katedry cestovného ruchu Napísal: Zoltán Decsi 252
Noc múzeí a galérií 2021                                 Napísal: Zoltán Decsi 227
Prihlás sa na Erasmus+ mobilitu                      Napísal: Zoltán Decsi 141
Organizácie štátnych skúšok na FSŠ UKF v AR 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 232
O Vyšehradskej štvorke a divadle Napísal: Zoltán Decsi 150
Online Študentská vedecká odborná činnosť 2021 na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 243
Spiritualita v literatúre ako zdroj pre výskum imagológie Napísal: Zoltán Decsi 183
Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 275
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 361
Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 319
Odborná prax v Arboréte Mlyňany SAV – Referát služieb verejnosti Napísal: Zoltán Decsi 348
ONLINE Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 398
  Napísal: Zoltán Decsi 299
Podnikanie v cestovnom ruchu alebo ako sme rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti Napísal: Zoltán Decsi 349
Prezentácia Metodickej príručky Legere Napísal: Zoltán Decsi 269
Literárna súťaž Legere Napísal: Zoltán Decsi 309
Vyšiel zborník o vzťahu literatúry a filmu Napísal: Zoltán Decsi 339
Bude cestovný ruch na Slovensku po skončení pandémie COVID-19 kreatívny? Napísal: Zoltán Decsi 448
Prvá online medzinárodná konferencia na UKF v kontexte kreativity regiónov a kreatívneho cestovného ruchu Napísal: Zoltán Decsi 292
Prednáška o filmovom spracovaní príbehu „veľkých dejín“ cez prizmu „malých žien“ Napísal: Zoltán Decsi 249
Intervenčný program na zlepšenie čitateľskej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 344
Prerušenie prezenčnej formy výučby na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Tibor Szabo 1239
Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou Napísal: Zoltán Decsi 417
Študentská vedecká odborná činnosť 2020 Napísal: Zoltán Decsi 370
Návšteva štátnej tajomníčky MŠVVaŠ Napísal: Zoltán Decsi 402
Naša kolegyňa medzi vyznamenanými Napísal: Zoltán Decsi 248
Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety, ktoré si v čase koronakrízy a aj po jej skončení môžu pomáhať Napísal: Zoltán Decsi 279
Informácie k začiatku akademického roka 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 502
Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 329
Ubytovanie študentov z rizikových krajín Napísal: Zoltán Decsi 176
UKF má novú profesorku a profesora Napísal: Zoltán Decsi 261
Dodatočné prijímacie konanie na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 1849
NOVELA O HYPOTETICKOM ČLOVEKU Napísal: Zoltán Decsi 707
Pokyny k predčasnému odubytovaniu študentov Napísal: Zoltán Decsi 402
Informácie pre Erasmus študentov UKF Napísal: Zoltán Decsi 392
Pokyny pre slovenských študentov v zahraničí Napísal: Zoltán Decsi 373
Oznam ŠVOUČ Napísal: Zoltán Decsi 419
Predlžujeme prerušenie prezenčnej formy štúdia Napísal: Zoltán Decsi 391
Posun termínu odovzdania záverečnej práce Napísal: Zoltán Decsi 413
Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia Napísal: Zoltán Decsi 313
Informácie UKF pre zahraničných študentov Napísal: Zoltán Decsi 292

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon