Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Zapoj sa do akademickej štvrťhodinky Napísal: Zoltán Decsi 18
Online Študentská vedecká odborná činnosť 2021 na FSŠ Napísal: Zoltán Decsi 22
Spiritualita v literatúre ako zdroj pre výskum imagológie Napísal: Zoltán Decsi 71
Štátne skúšky na UKF v AR 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 134
Deň otvorených dverí na FSŠ UKF v Nitre (online) Napísal: Zoltán Decsi 199
Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 202
Odborná prax v Arboréte Mlyňany SAV – Referát služieb verejnosti Napísal: Zoltán Decsi 204
ONLINE Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 250
  Napísal: Zoltán Decsi 164
Podnikanie v cestovnom ruchu alebo ako sme rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti Napísal: Zoltán Decsi 207
Prezentácia Metodickej príručky Legere Napísal: Zoltán Decsi 163
Literárna súťaž Legere Napísal: Zoltán Decsi 180
Vyšiel zborník o vzťahu literatúry a filmu Napísal: Zoltán Decsi 219
Bude cestovný ruch na Slovensku po skončení pandémie COVID-19 kreatívny? Napísal: Zoltán Decsi 299
Prvá online medzinárodná konferencia na UKF v kontexte kreativity regiónov a kreatívneho cestovného ruchu Napísal: Zoltán Decsi 183
Prednáška o filmovom spracovaní príbehu „veľkých dejín“ cez prizmu „malých žien“ Napísal: Zoltán Decsi 158
Intervenčný program na zlepšenie čitateľskej gramotnosti Napísal: Zoltán Decsi 230
Prerušenie prezenčnej formy výučby na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Tibor Szabo 1186
Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou Napísal: Zoltán Decsi 368
Študentská vedecká odborná činnosť 2020 Napísal: Zoltán Decsi 263
Návšteva štátnej tajomníčky MŠVVaŠ Napísal: Zoltán Decsi 243
Naša kolegyňa medzi vyznamenanými Napísal: Zoltán Decsi 169
Odborný workshop „Kreatívni umelci a cestovný ruch” spojil dva svety, ktoré si v čase koronakrízy a aj po jej skončení môžu pomáhať Napísal: Zoltán Decsi 187
Informácie k začiatku akademického roka 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 447
Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021 Napísal: Zoltán Decsi 279
Ubytovanie študentov z rizikových krajín Napísal: Zoltán Decsi 130
UKF má novú profesorku a profesora Napísal: Zoltán Decsi 200
Dodatočné prijímacie konanie na FSŠ UKF v Nitre Napísal: Zoltán Decsi 1767
NOVELA O HYPOTETICKOM ČLOVEKU Napísal: Zoltán Decsi 650
Pokyny k predčasnému odubytovaniu študentov Napísal: Zoltán Decsi 326
Informácie pre Erasmus študentov UKF Napísal: Zoltán Decsi 316
Pokyny pre slovenských študentov v zahraničí Napísal: Zoltán Decsi 304
Oznam ŠVOUČ Napísal: Zoltán Decsi 341
Predlžujeme prerušenie prezenčnej formy štúdia Napísal: Zoltán Decsi 313
Posun termínu odovzdania záverečnej práce Napísal: Zoltán Decsi 338
Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia Napísal: Zoltán Decsi 259
Informácie UKF pre zahraničných študentov Napísal: Zoltán Decsi 234
Dôležitá informácia pre uchádzačov o štúdium Napísal: Zoltán Decsi 264
Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Napísal: Zoltán Decsi 271
Informácie pre Erasmus študentov UKF Napísal: Zoltán Decsi 255
Tretie usmernenie Ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu Napísal: Zoltán Decsi 266
Opatrenia UKF v súvislosti so šírením koronavírusu Napísal: Zoltán Decsi 541
Prvý pivný someliér na Slovensku Napísal: Zoltán Decsi 264
Úspešné prednáškové a študijné zahraničné pobyty pedagógov Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Napísal: Zoltán Decsi 336
Zo života barmana Napísal: Zoltán Decsi 309
Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií Napísal: Zoltán Decsi 330
Premiéra filmu SVIŇA Napísal: Zoltán Decsi 327
Holokaust ako morálny a spoločenský problém Napísal: Zoltán Decsi 844
Prednáška o hnedom zlate – LYRA CHOCOLATE Napísal: Zoltán Decsi 310
Časopis Stredoeurópske pohľady Napísal: Zoltán Decsi 235

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon