Council for Internal Quality Assessment of Higher Education at the Faculty of Central European Studies

Chairperson:

  • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

 

Vice-Chairman:

  • Mgr. Tibor Szabó, PhD.

 

Representative of the academic community:

  • doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. (from 4. 4. 2023)
  • doc. Mgr. Gabriela Petres, PhD.

 

Representatives of external stakeholders:

  • PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
  • Dr. hab. Zoltán Németh, prof. ucz.
  • PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

 

Representative of the students:

  • Bc. Zsuzsa Hajabács

Event Calendar

No event today!
No event to display

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon