Dean's Office

Secretary to the dean

gtothova

Mgr. Gizela Tóthová, PhD.

tel: +421 37 6408 853

e-mail:

 

Department for Science, Research, International Relations and Development

hajnalka 

Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.

tel: +421 37 6408 859

e-mail: 

 

Study office

aszarazova

Anikó Szárazová, DiS. art

tel: +421 37 6408 860

e-mail:

  rbeneova

Mgr. Regína Beneová

tel.: +421 37 6408 860

e-mail:

  

AdministrAtor AIS - web administrAtor

Mgr. Zoltán Decsi

tel: +421 37 6408 863

e-mail:

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon