Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania FSŠ

Predseda:

  • Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.

 

Podpredseda:

  • Mgr. Tibor Szabó, PhD.

 

Zástupca akademickej obce:

  • doc. Mgr. Gabriela Petres, PhD.

 

Zástupcovia externých zainteresovaných strán:

  • PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
  • Dr. hab. Zoltán Németh, prof. ucz.
  • PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

 

Zástupca študentov:

  • Bc. Zsuzsa Hajabács

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon