Dekanát

SEKRETARIÁT DEKANA

gtothova

Mgr. Gizela Tóthová, PhD.

tel: +421 37 6408 853

e-mail:

 

ODDELEnie pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj

hajnalka 

Mgr. Hajnalka Budinszky, DiS.

tel: +421 37 6408 852

e-mail: 

 

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

aszarazova

Anikó Szárazová, DiS. art

tel: +421 37 6408 860

e-mail:

 rbeneova

Mgr. Regína Beneová

tel.: +421 37 6408 860

e-mail:

  

Administrátor AIS - web administrátor

Mgr. Zoltán Decsi

tel: +421 37 6408 863

e-mail:

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853