Susan Gal neves amerikai magyar nyelvész Nyitrán megjelent, karunk két oktatója által szerkesztett tanulmánykötetének bemutatója

2018. november 30-án, pénteken délután zajlott a Magyar Tudományos Akadémia MTA Domus Collegium

Hungaricum konferenciatermében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága szervezésében a neves amerikai magyar nyelvész, Susan Gal (University of Chicago, Department of Anthropology) Nyitrán megjelent tanulmánykötetének (A nyelv politikája – Nyelvi antropológiai tanulmányok) bemutatója.

A kötet megjelenését a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az MTA támogatta.

A nagyszámú közönséget Vančo Ildikó és Kozmács István (NyKFE), a kötet két szerkesztője köszöntötte. A tanulmánykötet jelentőségét Kontra Miklós (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) méltatta, kiemelve, hogy a magyar nyelvészközösség jelentős adósságát törleszti, amikor az eredetileg angol nyelvű tanulmányokat magyarul is elérhetővé teszi ezzel a kötettel. Susan Gal tanulmánykötetét abba a sorba illesztette, amelybe korábban neves külföldi nyelvészszakemberek tanulmánykötetei tartoznak (Sapir, Bahtyin, Lotz, Chomsky, Jakobson, Marcus). Külön kiemelte, hogy ebbe a sorba most nem férfi tudós kötete sorakozik be. Jelentősnek tartotta azt is, hogy a kötet Magyarországon kívüli intézmény, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara gondozásában látott napvilágot.

A kötetet Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász) mutatta be. Ismertetésében kiemelte, hogy bár a tanulmányok Susan Gal életművének egyfajta metszetét adják, minden tanulmány a mai napig érvényes megállapításokat tartalmaz. Állítását a kötet szerkezetének bemutatása során egyrészt a minden egyes fejezetből kiemelt direkt idézetekkel, illetve a jelen európai nyelvi helyzetével kapcsolatos dokumentumok bemutatásával támasztotta alá. Hangsúlyozta, hogy az ismertetés során saját olvasatát tárta a hallgatóság elé, és (ezért is) javasolja, hogy a jövendő olvasók a kötet elolvasása során alakítsák ki saját olvasatukat.

Ezt követően a kötet tanulmányainak szerzője, Susan Gal mondott köszönetet a kiadás körül tevékenykedőknek, a kötet szerkesztőivel külön köszöntötte és bemutatta a Bóly községből a könyvbemutatóra érkezett egykori adatközlő munkatársait, barátait. Tanulságos volt, ahogy a nyelv és hatalom közti viszonyról szerzett első tapasztalatait megosztotta a közönséggel: hétévesen, az USA-ba került gyermekként gyorsabban sajátította el az angol nyelvet, mint szülei, és ez érzékelhetően megváltoztatta a családon belüli „hatalmi viszonyokat”, mivel a gyermek volt az, aki elsőként leküzdötte az új környezet nyelvi hátrányát.

Az esemény zárásaként az egyik szerkesztő, Vančo Ildikó köszönetet mondott a szerzőnek, az angol nyelvű tanulmányok fordítóinak, s mindazoknak, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez. 

A közönség soraiból kapott kérdések megválaszolása után a szerző dedikálta a kötetet jövendő olvasói számára, így a szerzőt köszöntő mákosguba-torta sokáig várt arra, hogy Susan Gal felvágja. A könyvbemutató kitartó résztvevői azonban így is nagy lelkesédessel fogyasztották el az esemény végét megédesítő meglepetést.

Az eseményről beszámolt a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont is: http://hodinkaintezet.uz.ua/susan-gal-konyvenek-bemutatoja-budapesten/

MTAKonyvbemutato01

MTAKonyvbemutato02

MTAKonyvbemutato03

MTAKonyvbemutato04

MTAKonyvbemutato05

Susan Gal: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. 2018. 351 pp. ISBN 978-80-558-1322-6 (Szerk.: Vančo Ildikó, Kozmács István)

 A kötet megjelenését a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand