Nemzetközi workshop Budapesten

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint a Kétnyelvűségi Oktatási Kutatócsoport A magyar nyelvtan oktatásának problémái a Kárpát-medencében a 21. századbancímmel szervezett nemzetközi workshopot.

A workshop célja a nyelvtantanítás elméleti, gyakorlati tapasztalatainak megvitatása, a  magyar nyelvtan oktatása mai helyzetének bemutatása volt. A résztvevők ezen kívül megvitatták a további együttműködés és közös kutatás lehetőségeit, különös tekintettel a nemzetiségi oktatásra.

A nyelvtantanítás témaköréről a témával elméleti és gyakorlati szempontból is foglalkozó neves magyarországi nyelvészek, Tolcsvai Nagy Gábor, Kugler Nóra, Kálmán László tartottak előadást, a Magyarország határain kívüli helyzetet Beregszászi Anikó és Csernicskó István mutatták be a kárpátaljai magyar nyelvészek képviseletében, a romániai magyar nyelvű oktatásban jelenleg megjelenő nyelvtantanítási irányvonalakat Kádár Edit kolozsvári nyelvész ismertette, a szlovéniai szakembereket Kolláth Anna, a vajdasági nyelvészeket Vukov-Raffai Éva képviselte, a szlovákiai helyzetet Vančo Ildikó elemezte.

A workshopon előadást tartott Baranyai Katalin, az OFI munkatársa, s szlovákiai részről a tanácskozáson részt vett Ledneczky Gyöngyi, a szlovák Állami Pedagógiai Intézet munkatársa.

A workshopra 2019. február 11–12-én került sor az MTA Domus ’Collegicum Hungaricum’ épületében (Budapest 1146,  Abonyi utca 10.).

A workshop a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Arany A. László Polgári Társulás támogatásával valósulhatott meg.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand