Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapesten

2019. április 24–26. között Budapesten rendezték a XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekcióját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

A rendezvényt Borhy László, az egyetem rektora, Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja, Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, Gáspár Mihály, az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának elnöke, valamint Borsodi Csaba, az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke nyitotta meg. Plenáris előadást tartott Nádasdy Ádám, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Angol Nyelvészeti Tanszékének professor emeritusa Miért finnugor nyelv a magyar? címmel. Intézetünket és egyben karunkat két hallgatónk képviselte, akik a 2018-as révkomáromi Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián vívták ki részvételüket a rangos tudományos rendezvényre sikeresen megvédett és bemutatott dolgozataikkal. A budapesti országos rendezvényen 13 tagozatban zajlottak a hallgatói előadások. Csobády Csilla a Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia tagozatban mutatta be Jablonca és Szilice névszemiotikai tájképe című dolgozatát. A szekció elnöke Hegedűs Attila, a PPKE BTK egyetemi docense volt, a bizottsága tagjai pedig Bárth M. János, az ELTE BTK egyetemi tanársegédje, Kárpáti Eszter, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa és Póczos Rita, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa voltak. Másik hallgatónk, Radics Rudolf a Populáris irodalom és kultúra szekcióban mutatta be dolgozatát Gasztronómiai motívumok vizsgálata Csaba László: Szindbád, a detektív című regényében címmel. A szekció elnöke Almási Zsolt volt, a PPKE BTK egyetemi docense, a bizottság tagjai pedig Lénárt Tamás, az ELTE BTK egyetemi adjunktusa, Mészáros Márton a KRE BTK egyetemi adjunktusa, valamint Török Ervin, a SZTE BTK egyetemi adjunktusa. A konferencia eredményhirdetésére és a díjkiosztóra 2019. április 26-án került sor az ELTE BTK Gólyavárában. A Roska Tamás emlékelőadást Huszthy Bálint, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar doktorjelöltje tartotta Hogy bizonyítsuk valamiről, hogy nem úgy van, ahogy eddig hitték? Az olasz nyelv esete a zöngésségi hasonulással címmel. A Szekció stafétáját Illésné Kovács Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és Horváth Emőke, a KTDT elnöke vette át a XXXV. OTDK Humán Tudományi Szekció rendezőintézménye képviseletében.

Hallgatóinknak szívből gratulálunk a rangos tudományos tanácskozáson való részvételükhöz!

Angyal László

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand