Szakmai nap a KeTK–­­­­­­en, a Debreceni Egyetem előadóival

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont a Debreceni Egyetem szakmai napjának június 12-én, szerdán, melyet az általános és középiskolákban oktató tanárok számára szerveztek.

A KeTK és a Debreceni Egyetem közti szoros együttműködésnek már hosszú múltja van, erről tanúskodik az is, hogy az idei tanévben két alkalommal is közös szakmai tanácskozást szerveztek a partnerintézmények. Szeptember folyamán a nyitrai egyetem képviselői látogattak Debrecenbe, most, júniusban pedig a nyitraiak látták vendégül a debreceni előadókat.

A szerdai szakmai nap rendkívül gazdag programot kínált az érdeklődőknek. Dr. Bárczi Zsófia dékán asszony köszöntőjét követően a Debreceni Egyetem rövid bemutatkozása következett Dr. Forisek Péter tolmácsolásában. Ezt követően két nagyobb ívű előadás hangzott el: Bartha Elek professzor úr a magyarságkutatás alapfogalmait, a kulturális örökség rétegzettségét mutatta be a hallgatóknak, Dr. Pető Ildikó pedig a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók diagnosztizálásának alapjaiba vezette be a közönséget.

A délutáni előadásblokkot szakmódszertani műhelymunkák követték, amely során három szekcióba osztódtak a szakmai nap résztvevői. Az I. blokk a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok számára kínált érdekességeket, ahol elsőként Maticsák Sándor professzor úr a magyar nyelv eredetével foglalkozott, megerősítve a nép- és nyelvrokonság fogalmainak különbségét, feloldva a rokonnépek körül kialakult mítoszokat; őt pedig Sápiné Bényei Rita követte, aki a témacentrikus interakció módszerét ismertette, és a tanóra ráhangolódásának fázisával foglalkozott.

A II. blokk a történelem szakosokat célozta meg, melyben Dr. Pallai László beszélt a 20. századi magyar történelem vitás kérdéseiről, a Horthy- és Kádár-korszakról, majd az európai integráció témáját vitatta meg a jelenlevőkkel. Az információoktatásra orientálódó III. blokkban Csont István tekintette az info-kommunikációs eszközök felhasználási lehetőségeit a közoktatásban.

A továbbképzés a Debreceni Egyetem EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosító számú, „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című projektjének keretében kerül megrendezésre. A rendkívül hasznos és gazdag információanyagot tartalmazó előadás minden résztvevő számára inspiratívnak bizonyult.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand