VI. Nemzetközi Doktorjelöltek Konferenciája Bécsben

2019. szeptember 4-6. között Bécsben zajlott a Doktori Iskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciája, „FOLYTONOSSÁG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG A MAGYAR KULTÚRÁBAN” címmel. A doktorjelöltek konferenciáján ebben az évben közel 70 előadó vett részt 15 egyetemről.

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemet a Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar nyelv- és Irodalomtudományi Intézet két doktoranduszhallgatója, Gergely Viktória és Tóth Gizella képviselte előadásaival. A konferencián részt vett karunk nyelvész docense, Vančo Ildikó is, aki a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének felkérésére vezette a nyelvész szekciót.

Vančo Ildikó tanárnő szekcióelnökként adott fölöttébb hasznos tanácsokat, és további munkára buzdította a jelenlevő doktoranduszokat. Gergely Viktória előadásában, melynek címe A szlovákiai magyar általános iskolás diákok szövegértési képességeinek meghatározása, a szlovákiai magyar diákok szubjektív szövegértési önértékelését vetette össze valós szövegértési tesztek eredményeivel. A kutatása eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a diákok túlbecsülték a szövegértési képességeiket, és az önbevallásukon alapuló nézeteik nem felelnek meg a szövegértési tesztek eredményeinek. Tóth Gizella A hatványozott kisebbségi lét: a magyar romák hagyományátadásának relevanciája a szlovákiai magyar tanítási nyelvű általános iskolában című előadásában az oktatást szabályozó állami oktatási programokat mutatta be – azzal a céllal, hogy bemutassa a roma tanulók oktatására vonatkozó törvényeket és előírásokat, illetve feltérképezze azokat a műveltségterületeket, amelyek teret biztosítanak a Szlovákiában élő kisebbségek bemutatására, valamint a multikulturális nevelésre. Mindezek következtében rámutatott arra is, milyen módon emelhető be roma kultúra az oktatásba e dokumentumok alapján.

A konferencia nagyon hasznosnak bizonyult tapasztalat-, ismeret- és kapcsolatszerzés tekintetében is. A résztvevőknek lehetőségük nyílt kutatási területük és munkásságuk bemutatására, a prezentációjukat követő beszélgetés során szerzett értékes tanácsokat és építő kritikát pedig felhasználhatják a munkájuk írása során.

Doktori konferencia 02

Doktori konferencia 03

Doktori konferencia 04

Doktori konferencia 01

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand