Szakmai találkozó az APVV-17-0071 Anyanyelvi és idegen nyelvi szövegértési képességek fejlesztése című projekttevékenység keretein belül Szelcsén (Selce)

2019. október 9. és 11. között zajlott az APVV-17-0071 Anyanyelvi és idegen nyelvi szövegértési képességek fejlesztése című projekt szakmai találkozója a Fuggerov Dvor elnevezésű hotelben, Szelcsén.

A Konstantin Filozófus Egyetem által kidolgozott projekten egyetemünk több, nyelvoktatással foglalkozó tanszéke és intézete dolgozik együtt. A Közép-európai Tanulmányok Kara az anyanyelvi szövegértés fejlesztésében van képviselve. Ján Gallik, a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének igazgatója és docense a szlovák nyelvi szakmai csoport tagjaként, Vančo Ildikó, Kozmács István, Szabómihály Gizella, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet három oktatója, valamint Gergely Viktória doktorandusz pedig a magyar nyelvi szekció tagjaiként vesznek részt a projektben.

A workshop első napja a projektvezető, Eva Stranovská, a Germanisztika Tanszék docens asszonya megnyitójával indult, amit a tervezett intervenciós program anyagának a bemutatása követett a projekt nyelvi munkacsoportjain belül. A második napon az eddigi kutatások eredményeinek bemutatására helyeződött a hangsúly. Először a projektvezető ismertette a jelenlévőkkel a projekt ütemtervét, ezután bemutatásra kerültek a kutatás előméréseinek eredményei. A szlovák és idegen nyelvi eredményeket Mária Lalinská, a Romanisztika Tanszék vezetője mutatta be, a magyar munkacsoport eddigi eredményeiről pedig Gergely Viktória, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet doktorandusza számolt be. Az előmérések szociológiai eredményeit Marcela Šarvajcová, a Szociológiai Tanszék munkatársa prezentálta. Ezt követően Eva Stranovská docens és Ficzere Anikó doktorandusz hallgató a szövegértési képességek prediktorait mutatták be. A délután folyamán az Anglisztika és Amerikanisztika Tanszék vezetője, dr. Simona Klimková vázolta az Olvasok, tehát vagyok című aktivitás eredményeit, melynek fő célja az angol nyelvű olvasás motiválása. Ezt követően Eva Stranovská docens asszony és Silvia Hvozdíková, az Anglisztika és Amerikanisztika Tanszék módszertanos oktatója bemutatták a tervezett, az olvasásértés fejlesztését célzó intervenciós program felépítését, valamint az intervenciós program konkrét mintáit is. A találkozó utolsó napjának fő témája az intervenciós program konkrét elemeinek körvonalazása volt a szakcsoportokban.

Az APVV-projekt keretén belül lezajlott projektmegbeszélés mind szakmai, mind kollegiális szempontból nagyon hasznosnak bizonyult. A munkacsoportok eszmecserét folytattak, és megvitatták egymással az elért eredményeket, ezáltal inspirálták egymást a kutatás következő szakaszait illetően.

Gergely Viktória
doktorandusz hallgató

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand