27. Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási verseny

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke 2019. november 15–16-án rendezte meg a felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla Kárpát-medencei helyesírási versenyét.

A verseny népszerűségét az is bizonyítja, hogy a 2000-es évek derekától kezdve egyre több határon túli, pedagógusképzéssel foglalkozó intézmény fogadja el az egriek meghívását, és küldi el legjobb versenyzőjét az immár kibővült Kárpát-medencei rendezvényre. 2002-ben ismét gazdagodott a szakmai rendezvény, amely elismert fórumává vált a magyar helyesírásnak. A bírálóbizottság jó része az akkori MTA Magyar Nyelvi Bizottság (ma: MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság) tagjai közül került és kerül ki ma is. Az idei verseny zsűrijének elnöke Keszler Borbála volt, professor emerita, a nyelvtudomány doktora, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagja, az ELTE BTK oktatója volt. További tagjai Dr. Bozsik Gabriella, Dr. H. Tóth István, Dr. Laczkó Krisztina, Dr. Ludányi Zsófia és Dr. Tóth Etelka voltak. A verseny idei főszervezője Ludányi Zsófia volt. A verseny első napján szakmai előadások hangzottak el. Keszler Borbála a szabályzat összetételi tagjairól értekezett, Tóth Etelka, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára az anyagnévi összetételek helyesírásáról szólt, Laczó Krisztina, az ELTE oktatója pedig a készülő fizikai helyesírási szabályzatot ismertette. Dőryné Zábrádi Orsolya, a Széchenyi István Egyetem oktatója bemutatta a kérdőíves felmérésének eredményeit, amelyet tanító és gyógypedagógiai szakos hallgatók körében végzett. Istók Ilona, a nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola tanára a helyesírási készség fejlesztésének lehetőségeit mutatta be hagyományos és digitális környezetben. Misad Katalin, a Comenius Egyetem oktatója pedig a magyar történelmi személynevek szlovákos írásának okait és következményeit vázolta fel.

A verseny második napján zajlott a megmérettetés, melyen tollbamondást írtak és feladatlapokat töltöttek ki a versenyzők. A versenyfeladatok javítása alatt a résztvevők ellátogattak a Főegyházmegyei Könyvtárba, a Csillagászati Múzeumba és a Varázstoronyba. A felkészítő tanárok megkapták azt a tanulmánykötetet is, amely a 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny feladatait és egyéb tanulmányokat tartalmaz (Szabályzat, oktatás, gyakorlat: helyesírásról sokszínűen, szerk. Bozsik Gabriella–Ludányi Zsófia).

A versenyen karunkat Bóna Friderika képviselte, aki a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet elsőéves magyar–angol szakos tolmács hallgatója. Hallgatónk emléklappal térhetett haza a versenyről. Felkészítő tanára Angyal László volt.

Angyal László

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand