A transzlingválás lehetőségei, avagy romani az iskolában

2020. március 2–4. között zajlott karunkon a Translanguaging for equal opportunities: Speaking Romani at School Erasmus+ nemzetközi projektnek A sikeres mentortanár: dialogicitás és reflektív értékelés c. workshopja. A projektben a Károli Gáspár Református Egyetem vezetése mellett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a finnországi Jyväskyläi Egyetem, a University College London, a szímői Jedlik Ányos Alapiskola és a Tiszavasvári Alapiskola vesz részt.

A háromnapos esemény a transzlingválásnak mint nyelvi módnak az iskolai oktatásban való használatát járta körül. A műhelyprogram elsődleges célja a résztvevő magyarországi és szlovákiai magyar tanárok tapasztalatcseréje volt, valamint annak a kérdésnek a megvitatása, hogyan lehetne a romani nyelvet felhasználva hatékonyabbá tenni az oktatást a roma nemzetiségű diákok számára. (A transzlingválásról bővebben: https://www.fss.ukf.sk/hu/2-uncategorised/1195-transzlingvalis-beszedmod .)

A rendezvény első napja karunk docense, Dr. Kozmács István és a Károli Gáspár Református Egyetem docense, Dr. Heltai János Imre köszöntőjével vette kezdetét. A hétfői előadássorozatot Dr. Szabó Tamás Péter, a Jyväskyläi Egyetem oktatója indította. Előadásában a nyelvi ideológiákról, valamint arról beszélt, hogyan kell megtervezni és értelmezni a tanulás fizikai környezetét. Az előadás után a résztvevők megvitatták tapasztalataikat a témával kapcsolatban. Ebéd után Dr. Majzikné Lichtenberger Krisztina (Károli Gáspár Református Egyetem) koordinálásával kezdetét vette az interaktív workshop. A több órán átívelő beszélgetés érintette a mentor és a mentorált kapcsolatát, a transzlingválás pedagógiai közegének bemutatását, valamint kitért a Z generáció jellemzőire és a reflektív pedagógiai gyakorlatokra is. A tanárok és diákok együtt vitatták meg a transzlingválás előnyeit a diákok, a tanulócsoportok, a tanárok és a tanulás szemszögéből.

Kedden Szímőn folytatódott a workshop, ahol a polgármesteri köszöntő után a Jedlik Ányos Alapiskola három osztálya bemutatóórával várta az érdeklődőket. A 2. osztályos tanulók szlovák- és matematikaóra, a 7. B osztály irodalomóra és a 4. osztályosok fogalmazásóra keretén belül mutatták be mindennapi iskolai életüket. Az óralátogatásokat követően a rendezvény résztvevői közösen megvitatták, hogy a tanórák mely pontjaira lehetne a transzlingválást beépíteni annak érdekében, hogy a diákok még hatékonyabban és magabiztosabban nyilvánulhassanak meg az órákon. Az alapiskolai órák megbeszélését követően a szímői magyar óvoda igazgatónője rövid bemutató keretein belül ismertette a vendégeknek az óvodai munka fontosságát, a szímői óvoda összetételét. Elmondta, milyen képességekkel érkeznek a gyerekek az óvodába, és hogy ennek milyen hatása van a későbbi iskolai tanulmányaikra.

Szerda reggel Dr. Bárczi Zsófia dékán asszony köszöntőjét követően a szímői alapiskola tanárai mutatták be, milyen rendhagyó foglalkozásokat, kreatív készségfejlesztő gyakorlatokat végeznek az iskola falai között a tudatos egyéni fejlesztés érdekében, összefoglalva az eddigi, a roma tanulók oktatására elnyert projektek tapasztalatait. A szímői tanárok beszámolója után a Károli Gáspár Református Egyetem docense, Dr. Bárdi Árpád tartott előadást az erdei iskola lehetőségeiről a tanulók fejlesztése terén. A résztvevők információt kaptak arról, hogy a szabadban töltött idő milyen jótékony hatással van a gyermek mentális fejlődésére, mennyivel könnyebbé válik számára az a tanulás, amit nem a falak közt, hanem a természet lágy ölén végez. Ezt követően Dr. Vančo Ildikó, karunk docense ismertette a külföldi vendégekkel a szlovákiai romák helyzetére vonatkozó adatokat, és részletesen bemutatta a Szlovák Belügyminisztérium által kiadott Romaatlaszt. A rendezvény a következő projektfeladatok és események terveinek megbeszélésével zárult. A projekt keretében a következő eseményre május végén a finnországi Jyväskyläi Egyetemen kerül sor.

Gergely Viktória és Schulcz Patrik,
doktoranduszok

160x600 bannerMOTPFay

 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand