Államvizsgák a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen a 2020/21-es akadémiai évben

A  kedvezőtlenül alakuló járványhelyzetre való tekintettel az egyetem az alap- (Bc.) és a mesterképzés (Mgr.) államvizsgáit az érvényben lévő akadémiai év ütemtervével összhangban 2021. május 21-től kezdődően az online térben, az egyetem távoktatási  platformján keresztül (UKF MEET) valósítja meg.

A kivételnek számító  jelenléti formában zajló vizsgáztatásról a karok dékánjai döntenek, a döntésről időben értesítik a hallgatókat a kar weboldán keresztül. Ha a járványügyi helyzet javulásából kifolyólag változásokat eszközlünk az államvizsgák módjában, ezt legkésőbb 2021. április 30-ig tudatjuk a hallgatókkal. Valamennyi tanulmányi program államvizsga tantárgyait és a hozzájuk tartozó tézissorokat az AIS-rendszerben tettük közzé.

Minden egyéb, az államvizsgákkal kapcsolatos információt, módszertani útmutatót a karok weboldalán hozunk nyilvánosságra. Az előírt tanulmányi feltételek sikeres teljesítése után a hallgatókat az államvizsga letételének céljából besoroljuk a megfelelő vizsgabizottságokhoz. A konkrét időpontról az AIS-rendszerből szerezhet tudomást a hallgató. A szükséges információkat e-mailben is elküldjük, ezért kérjük a hallgatóinkat, hogy kísérjék figyelemmel az AIS-rendszert, a hallgatói eletronikus postát és a kar weboldalát egyaránt.

A végzős hallgatók a Bc. és Mgr.  záródolgozatokat a Záródolgozatokról, rigorózus munkákról és habilitációs munkákról rendelkező, 2020/13. szabályzatának 7. pontja értelmében  (Smernica 13/2020, čl.7) elektronikus formában töltik fel az AIS-rendszerbe, 2021. április 17-ig. A záródolgozathoz tartozó licenszszerződést is csak eletronikus formában szükséges elkészíteni.

prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes szövege alapján

2021. március 17.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand