Tudományos Diákköri Konferencia

tudomanyos diakkori konferencia

2015. április 15-én került sor az idei kari TDK-ra. A hallgatók 21 dolgozatot mutattak be 5 szekcióban. A konferencia szakmai színvonalát, valamint az értékelés objektivitását növelte, hogy az egyes szekciók elnöki posztját más egyetemekről érkező neves szaktekintélyek töltötték be. A magyar nyelvtudományi szekcióban, melynek elnöki posztját Dr. Vörös Ottó, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi

Dániel Pedagógusképző Karának nyugalmazott egyetemi tanára töltötte be, Hörigh Szilvia végzett az első helyen. Pályamunkájában a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlati érvényesítésével foglalkozott. A további díjazottak, név szerint Kiss Gábor, Kianek Melánia és Szabó Klaudia, a névtudomány, a helyesírás, valamint a hivatali nyelvhasználat kérdéseivel foglalkoztak. A magyar irodalomtudományi szekcióban, melynek elnöke Dr. Jeney Éva, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, irodalomtörténész volt, Voda Zsófia végzett az első helyen. Dolgozatában a női identitás elhallgatott tapasztalatait vizsgálta Borbély Szilárd halálverseiben. A szekció további díjazottjai, Csölle Stefánia és Galambos Barbara kortárs gyermekirodalommal, valamint a mesék lélektani hatásaival foglalkoztak. Dr. Nagy Melinda, a Selye János Egyetem Biológia Tanszékének vezetője elnökölt a természettudományi szekcióban, melynek győztese Nagy Kitti lett. Pályamunkája a botanika kreatív oktatásával foglalkozott. A további résztvevő „tudóspalánták”, név szerint Sándor Tibor, Darnai Bálint, Kovács Krisztián és Válent Attila, halbiológiával, mezőgazdasági termények előfordulásával, valamint vidéki szabadidős tevékenységekkel és életmódvizsgálattal foglalkoztak. Az areális tanulmányok szekciójában Dr. Vitézová Eva, a Nagyszombati Egyetem professzora töltötte be az elnöki posztot. Ebben a szekcióban Dzurko Hrešková Sylvia végzett az első helyen. Dolgozatában Szinna kulturális emlékeivel foglalkozott. A további résztvevők, Mackovják Rita, Kučerová Lucia, Hitková Petra, Machalková Lucia és Gulišová Veronika irodalomtörténettel, műelemzéssel és lexikológiával foglalkoztak. A regionális idegenforgalmi szekcióban Póčiková Dana, a Nyitrai Idegenforgalmi Központ munkatársa elnökölt. Itt Olman Dávid végzett az első helyen Dél-Gömör ismeretlen világa című dolgozatával. A további díjazottak, Harská Kristína és Cádrová Monika szezonális idegenforgalmi lehetőségekre mutattak rá pályamunkájukkal.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatta. Karunk a TDK-n bemutatott dolgozatok rövidített változatát önálló tanulmánykötetben jelenteti meg, Utak a tudományhoz IV. címmel.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand