A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Sándor Annát

Tegnap, 2015. augusztus 20-án Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke augusztus 20-a alkalmából a szlovákiai magyar közélet, kultúra és tudomány négy kiemelkedő képviselőjét – Pogány Erzsébetet, Sándor Annát, Szvorák Zsuzsát és Luky Jánost – részesítette kitüntetésben.

Sándor Anna docens asszonynak, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatójának tudományos és tudományszervezői munkásságáért Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet asszony adta át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Sándor Anna a Nyitra melletti Alsócsitáron született. Az alapiskolát szülőfalujában és Nyitragerencséren végezte, majd az akkor még létező nyitrai magyar gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Magyar-latin szakos végzettségét 1974-ben a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán szerezte, melyet 1984-ben ugyanitt történelem szakkal egészítette ki;  egyetemi doktori fokozatát (PhDr.) is itt érte el.

sa1

Tanári pályafutását egykori alma materében kezdte, majd 1990-ben került a jelenlegi munkahelyére. PhD-fokozatát az ELTE-BTK-n 2000-ben magyar nyelvészetből szerezte meg. 2005-ben ugyancsak az ELTE-n habilitált, ennek alapján kapta meg az egyetemi docensi fokozatot. 2001-től 2014 februárjáig a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet vezetője volt.

sa2

Az egyetemen és a karon belül, valamint azon kívül számos tisztséget tölt be, így például elnöke a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara szenátusának, a doktori szakbizottságnak, tagja a nyitrai egyetemi és kari tudományos tanácsnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, a szlovák oktatási minisztérium KEGA Bizottságának.

sa3

Kutatási területe a dialektológia, szociolingvisztika, transzlatológia, onomasztika és az anyanyelvoktatás. Az elmúlt időszakban több hazai és nemzetközi tudományos projekt vezetője, illetőleg kutatója volt. Vendégelőadóként magyarországi és más külföldi felsőfokú intézményekben (Helsinki Egyetem) tartott előadást.

sa4

Aktív résztvevője és szervezője a hazai és külföldi nyelvészeti konferenciáknak. A szakma képviselőin kívül a szélesebb nyilvánosságot is tájékoztatta a közérdekű nyelvi-nyelvhasználati kérdések tudományos megközelítéséről. Lakhelyén kívül számos Nyitra vidéki községben tartott előadást, emellett a Szlovák Rádió magyar adásában az Anyanyelvünk c. rovat gyakori előadója volt az utóbbi években.

sa5

Monográfiáin és egyetemi tankönyvein kívül száz fölötti a zömében magyar, de szlovák és angol nyelven is publikált írásainak a száma.

Tudományos és tudományszervezői munkásságát, valamint közéleti és kulturális tevékenységét a következő kitüntetésekkel ismerték el: Csűry Bálin-emlékérem és díj (1993); Rektori Díj a publikációs tevékenységért (2009); Arany János Díj a Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért (2011); Kolon község díszpolgára (2013).

sa6

sa7

sa8

sa9

sa10

 MG 2225

 MG 2232

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand