V. Legere Irodalmi Verseny

„Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”

(Márai Sándor: Füveskönyv)

 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, valamint az Arany A. László Polgári Társulás a 2015/2016-os tanévben irodalmi versenyt hirdet középiskolás diákok számára.

 

 

A verseny témája:

JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE

A verseny célja:

A téma apropója, hogy 2015-ben emlékezünk meg József Attila születésének 110. évfordulójáról. Az életmű jelentősége indokolja, hogy kitüntetett figyelmet szenteljünk a pályakép minél rétegzettebb megismertetésének. A versenyfeladatok József Attila művein keresztül a különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását eredményezik. A témakör megfelel az Oktatási, Tudományügyi, Kulturális és Sportminisztériumjavasolta sztenderdeknek. A Legere Irodalmi Verseny az érettségire való, négy éven át zajló felkészítést és felkészülést szolgálja.

A verseny célcsoportja:

3 fős középiskolás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) csoportok vehetnek részt a versenyen, az egyes tagok különböző évfolyamok diákjai is lehetnek.

FIGYELEM!

Az előző évek gyakorlatának megfelelően minden szaktanár kategóriánként csupán egy csoporttal nevezhet be a versenybe. Több csoport érdeklődése esetén házi forduló szervezésére biztatjuk az iskolákat.

A verseny helyszíne:

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Közép-európai Tanulmányok Kara

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Drážovská 4, 949 74 Nitra

A verseny menete és időpontjai:

A verseny 3 feladatlap kitöltéséből, illetve 1 prezentáció készítéséből áll. A felkészülést József Attila életművével kapcsolatos tanári előadások segítik; a követelményrendszerbe ezenkívül József Attila-versek és az életművel kapcsolatos szövegek elolvasása tartozik.

A háromfordulós vetélkedő három találkozást igényel:

-          2015. október 20. (kedd), 9.00 – 13.00: Az első fordulón rövid házi olvasmányokra épülő szövegértő feladatlapot töltenek ki a versenyzők. Az 1. feladatlap kitöltését követően az első előadás meghallgatására kerül sor.

-          2015. november 12. (csütörtök), 9.00 – 13.00: A 2. feladatlap kitöltése után a tanulók meghallgatják a második előadást.

-          2015. december 11. (péntek), 9.00 – 14.00: A 3. forduló feladatlapjainak kitöltése után a tanulók prezentációt mutatnak be József Attila életművével kapcsolatos, szabadon választott témáról, végül eredményhirdetés következik.

Az előadások szövegét és az olvasmánylistát a csoportok elektronikus formában is megkapják.

Az egyes találkozók során a kísérő pedagógusok számára ingyenes szakmai továbbképzést biztosítunk.

Jelentkezés:

Elektronikusan, e-mailben kérjük minden jelentkező iskolából a mellékelt táblázat visszaküldését 2015. szeptember 30-ig a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet címére: . A sikeres regisztrációról e-mailben értesítünk mindenkit. A versenyen és szakmai továbbképzésen való részvétel díjtalan.

A verseny lebonyolításáért a Nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet és az Arany A. László Polgári Társulás a felelős.

Kapcsolattartó személy:

Petres Csizmadia Gabriella – 0907/212393

Díjazás:

A legeredményesebb résztvevők elismerő oklevélben, könyvjutalomban és egyéb ajándékokban részesülnek. 

A jelentkezési lap a következő ITT érhető el.

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand