Nemzetközi komparatisztikai konferencia

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (ICLA-International Comparative Literature Association/ AILC Association Internationale de la Littérature Comparée) Magyar Nemzeti Bizottsága 2016. szeptember 5-6.-án a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán rendezte meg vándorkonferenciáját Közép-európai határ(sáv)ok címmel.
A kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének szervezésében megvalósult rendezvényen 11 szekcióban 45 előadás hangzott el. A Magyarország, Szlovákia, Csehország, Románia és Olaszország egyetemeiről és tudományos intézményeiből érkezett résztvevők mindegyike, a konferencia felhívásának megfelelően, a határhelyzet, a határléttel járó átmenetiség és köztesség irodalmi jelenségeit tette meg vizsgálat tárgyává, mégpedig tudomány-, művészet-, irodalomközi, illetve földrajzi, nyelvi vagy identitásbeli vetületben.

A konferencia a Társaság nemrég elhunyt elnökére, Szegedy-Maszák Mihályra való rövid megemlékezéssel kezdődött. Az ezt követő plenáris előadást Miloš Zelenka, komparatista tartotta cseh nyelven, a szöveg magyar változata ezzel egy időben volt olvasható a közönség számára a házigazda, szervező Benyovszky Krisztián fordításában. Ahogy azt a konferencia társszervezője, Z. Varga Zoltán megjegyezte, ez az előadásforma gesztusértékű volt: mindenki a saját nyelvén beszélhetett, s a közvetítéshez, a szakmai kommunikációhoz nem egy „nagy” nyugati nyelv segítségét vette igénybe, hanem egy másik „kicsi” közép-európai nyelvet.

A két párhuzamosan zajló szekcióban a magyar, szlovák, cseh és a lengyel irodalom vonatkozásában éppúgy esett szó az átmeneti műfajokról, képzőművészet, fotográfia, film és a digitalizáció irodalomra kifejtett hatásáról, a magas és a populáris irodalom közti határok kialakulásának történeti előzményeiről és mai elméleti és pedagógiai dilemmáiról, akárcsak az irodalom- és tudománytörténeti korszakhatárok kritikai visszhangjáról vagy a többnyelvű, többkultúrájú határ menti régiókban és városokban kialakult összetett identitásképletek reflexiójáról.

A konferencia végén kihirdették a legjobb fokozattal nem rendelkező elóadó előadásáért járó Vajda György Mihály-díj nyertesét. A díjat idén Nagy Fruzsinának (SZTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola) ítélte oda a bizottság.

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottsága vándorkonferenciáinak sorában a nyitrai volt az első, amely határon túli helyszínen zajlott – de nem az utolsó: a zárszóban elhangzott az is, hogy a rendezvénynek jövőre a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem ad otthont.

BK

1 MG 6519

 

 MG 6516

 MG 6537

 MG 6560 MG 6569

 MG 6577 

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand