Teória és élmény: irodalmi nyomozók beszélgetése

Miért fontos a populáris irodalommal való elméleti foglalatoskodás? Milyen kutatásmódszertani kérdések merülnek fel a populáris műfajok vizsgálata közben? Az élményszerűség nem kerékkötője-e a tudományos megközelítésnek? Milyen jelenségei vannak az inter- és transzmedialitásnak? A valóság és a fikció határátlépései mi módon befolyásolják a populáris műfajok befogadását?

B11

Ezek a kérdések adták a vezérfonalát annak a beszélgetésnek, melyet A Morgue utcától a Baker Streetig – és tovább c. tanulmánykötet kapcsán folytatott két irodalomtudós március 29-én egyetemünk falai között. Egyikük a szerző, Benyovszky Krisztián, a Magyar Nyelv- és irodalomtudományi Intézet igazgatója, másikuk Keserű József, a Selye János Egyetem docense. A szép számú közönség megerősítést kapott egyebek között arról, hogy a populáris irodalom és kultúra az utóbbi időben már akadémiai szinten sem számít fehér hollónak, ami összefüggésbe hozható a kutatók generációváltásával; számos elemző tanulmány, monográfia és egyetemi kurzus bizonyítja, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy kevésbé értékelni a kultúrának ezt a szegmensét. Benyovszky Krisztián irodalomteoretikusi pályáján kitüntetett figyelmet szentel a krimi műfajának (gondoljunk pl. A jelek szerint c. 2007-es Bevezetés a krimi olvasásába c. kötetére). Vizsgálódásai szemiotikai, hermeneutikai, pszichoanalitikus perspektívából közelítik meg a populáris irodalom és kultúra egyes jelenségeit, ugyanakkor Keserű József rámutatott arra is, hogy a friss tanulmánykötetben némi elmozdulás tapasztalható a korábbi olvasatoktól. A két kutató a módszertan folytonos frissítésének felettébb szükséges voltáról beszélgetve kiemelte, hogy az irodalmat nem lehet elszigetelten vizsgálni, illetve hogy az elemzésből nem feltétlenül kell kizárni a befogadói élményt mint attitűdöt. A dialógus egy ponton személyessé vált: gyerekkori olvasmányokról és a metálzenéhez fűződő érzékeny viszonyról, valamint az egyes populáris műfajok magánkánonban betöltött helyéről is szó esett. Mi több, Keserű József arra is kíváncsi volt, az elméleti és az örömolvasói tapasztalatok mikor váltanak át gyakorlatba, vagyis várható-e Benyovszky-krimi. A szellemes beszélgetést nagyra értékelte a közönség, melynek soraiban számos tanárjelölt ült; ők bizonyára hasznosíthatják majd a dialógus tanulságait iskolai gyakorlatuk során, hiszen fogódzókat adhatnak jövendőbeli tanítványaiknak a populáris kultúra értő befogadásához.

B12

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand