Szakmai továbbképzés a közoktatás kihívásairól a Debreceni Egyetemen

Szlovák-magyar alsó-, közép- és felsőfokú oktatási workshop és szlovák-magyar oktatási tapasztalatcsere címmel

került megrendezésre a Debreceni Egyetem jóvoltából az a szakmai továbbképzési program, amelynek célja a határokon átívelő tapasztalatcsere és kapcsolatépítés volt. A négynapos konferencián a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara magyar pedagógusképzést folytató intézeteinek (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Pedagógusképző Intézet) oktatói, az egyetem gyakorló iskolájának, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolának, a szintén érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumnak a pedagógusai, valamint a kassai Márai Sándor Gimnázium és a nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola tanárai vettek részt. A program a Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című, EFOP-3.10.1-17-2017-00001 azonosító számú projekt keretében valósult meg.

A hétfő esti köszöntő és sajtótájékoztató alkalmával Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke kiemelte a határon túli anyanyelvi oktatás, Prof. Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese pedig a közoktatási intézmények közötti határokon átívelő kapcsolat fontosságát. A konferencia főszervezője, a Debreceni Egyetem rektori főtanácsadója Prof. Dr. Jávor András külön hangsúlyozta, hogy a határon túli magyar egyetemekkel való kapcsolattartást régóta feladatának tekinti. Dr. Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja kiemelte a két egyetem közötti, már évek óta zajló kölcsönös szakmai kapcsolatot.

A keddi program a Debreceni Egyetem oktatóinak előadásaiból állt, mely sokszínű és tanulságos szakmai párbeszédre adott lehetőséget. Az előadásokat korábbi szakmai egyeztetések alapján Dr. Forisek Péter, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese szervezte. Bevezetésképpen Maticsák Sándor, az egyetem tanárképzési főigazgatója és Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató a Debreceni Egyetem működését, a pedagógusképzés rendszerét és az egyetem aktuális kihívásait ismertette. Az ez után következő előadások a pedagógia speciális területeire – motiváló módszerek a felsőoktatásban, fogyatékkal élő gyerekek oktatása, családpedagógiára, az információs technológiák szerepére –, illetve konkrét tárgyakra összpontosítottak, egyebek mellett az irodalom, a matematika-, az IKT-használat, a történelem-, a hon- és népismeret- és a zeneoktatás módszerei, fortélyai és problémái kerültek elemzésre.

Másnap a Debreceni Egyetem gyakorló elemi iskoláiban, valamint a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban óralátogatásokra került sor. A szakmai tapasztalatcserét emellett az iskolák pedagógusaival való eszmecsere is segítette. 

Az intenzív szakmai foglalkozások mellett a résztvevők olyan kulturális programmal töltekezhettek, mint Munkácsy Mihály Trilógiájának megtekintése vagy a Hortobágyra való rövid kiruccanás. A bőséges programmal telített szakmai találkozó egy intenzívebb együttműködés lehetőségét vetíti előre, ami tovább mélyítheti a határon belüli és túli pedagógusképző intézmények közti kapcsolatokat.

Debrecen2018 01

Debrecen2018 02

Debrecen2018 03

Debrecen2018 04

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand