14. Félúton konferencia

2018. október 11-e és 12-e között az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar nyelvészet doktori programja megszervezte hagyományosnak számító doktoranduszkonferenciáját. A konferencia célja teret adni a különböző nyelvészeti témákat kutató doktoranduszoknak,

hogy bemutathassák témájukat, és megismerhessék más PhD-hallgatók kutatásait. Az idei konferencián húsz hallgató adott elő nyolc különböző egyetemről, amelyek a következők voltak: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Bar-Ilan University, Jagelló Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Universitat Oberta de Catalunya, Szegedi Tudományegyetem, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. A konferenciát Tolcsvai Nagy Gábor, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője nyitotta meg. A konferencia két napja alatt a közönség két plenáris előadást hallgathatott meg: Pléh Csaba Pragmatika és pszicholingvisztika összekapcsolódásának változatai címmel adott elő, Hámori Ágnes előadásának címe pedig Mit tudunk arról, amit mondunk, és mit mondunk arról, amit tudunk? A metanyelv, metakommunikáció, metakogníció és metapragmatikai tudatosság fogalmai és jelentősége a nyelvhasználatban volt. A PhD-hallgatók hat különféle szekcióban mutathatták be kutatási eredményeiket. A 14. Félúton konferencián karunkat Kázmér Klára doktorandusz képviselte, aki Írott szövegek megértése a pozsonyi magyar gimnazisták körében címmel tartott előadást.

Kazmer Klara 1

Kazmer Klara 2

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 853

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand