Nemzetközi tanul­mán­yút az észt­országi állam­nyelv­oktatás elemzése céljából

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanul­mányok Kara Magyar Nyelv- és Iroda­lomtudományi Intézet …

Zenei élménypedagógia a Közép-európai Tanulmányok Karán

Május 7-én a Zenepavilon 102-es termében került sor a Zenei élménypedagógia című foglalko­zásra az elsőéves óvodape­­da­gógus szakos hallgatók…

Sportnap az Idegenforgalmi Tanszéken

Az Idegenforgalmi Tanszék 2024. május 06-án valósított meg az „Idegenforgalmi Tanszék Sportnapja” című rendezvényét. A sportnap célja a hallgatók és oktatók mozgásra való…

A Nyekkencs sikere

A XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny komáromi elődöntője 2024. május 7-én került megren­dezésre az Egressy Béni Városi Művelődési Központban. A vers- és prózamondó kategóriák mellett a VI. kategória megnevezése: megze­nésített versek. Több együttes, formáció is bemutatta…

Mesemondóink sikeres szereplése Budapesten, a Népek meséi versenyen

Április 26-án Pinke Vivien (3. évfolyam, óvópedagógia szak), Konôpka Viktória (1. évfolyam, óvópedagógia szak) és Kováč Bettina (3. évfolyam…

Módszertani workshop a KeTK-n

A Magyar Nyelv- és Irodalom­tudományi Intézet meghívására ebben az évben is megrendezésre került karunkon a már hagyo­mányossá váló, a nyelv­tanítás módszertanára fókuszáló work­shop, melyet Dr. Klemmné Gonda Zsuzsa, az ELTE BTK…

A Szép magyar beszéd verseny kari fordulója

2024. április 23-án sor került a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny fordulójára a Magyar Nyelv- és Irodalom­tudományi Intézet szervezésében. A versenyen hét hallgató vett…

A NYEKK – a Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Köre vendégszereplései

A művészet mindig is egyfajta tükör volt, amelyben önmagunkra és a világ­ra pillanthatunk. Színjátszó csapatunkkal mi is egy ilyen tükröt tartottunk a közönség elé…

Nemzetközi konferencia Spanyolországban

A Magyar Nyelv- és Irodalom­tudományi Intézet két tanára, prof. Mgr. Vančo Ildikó, PhD. és Dr. habil. Dr. Kozmács István, PhD., valamint két dokto­randusz hall­gatója,…

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853