TRAIN-e-HOTEL Projekt­találkozó Rigában

Az Idegenforgalmi tanszék, mint a KA220-HED-000023291 számú Eras­mus+ Strategic Partnership projekt ve­ze­tő intézménye képviseltette magát Ing. Beták Norbert, PhD. és PhDr. Bíziková Viktória, PhD., MBA személyében.

BŐVEBBEN

A jubiláló magyar kórus decemberi koncertjei

A Nyitrai Konstantin Flizofus Egyetem Magyar Kórusa 2020-ban ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, bár a jár­vány­helyzet következtében nem tudott jubilálni az éneklő közösség.

BŐVEBBEN

A XI. Legere Irodalmi Verseny 3. fordulója                      

Az idei tanévben női írók kaptak főszerepet a több mint tizenegy éve zajló, középiskolásoknak szervezett Legere Irodalmi Versenyen.


BŐVEBBEN

Itt a vége, fuss el véle: Véget ért a FinLitTales projekt

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy projekt. Bárczi Zsófia dékánasszony fejéből pattant ki, aki N. Tóth Anikó királykisasszony és az OTP Fáy András Alapítvány tündéreinek segítségével való­sí­totta meg terveit.

BŐVEBBEN

Mediatizáció, mely körülvesz                               

Modern korban élünk, természetes, hogy körül vagyunk véve különböző új technológiákkal. De vajon ez milyen hatással van az emberre, mennyire alakítja az ember jellemét?


BŐVEBBEN

Beszámoló a szerbiai részképzésről – a 4. nap élményei

A kéthetes Makovecz részképzésen résztvevő Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatói a 4. napon a szerbiai Szabadkáról Péterváradra és Újvidékre látogattak.


BŐVEBBEN

Beszámoló a szerbiai részképzésről – a 3. nap élményei

Tudósításomban a Makovecz Ösztön­díj­prog­ramon keresztül megvalósuló két­he­tes vajdasági részképzés – melyen a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet hallgatói vehettek részt novem­ber 14. és 25. között – harmadik nap­jának eseményeiről számolok be.

BŐVEBBEN

Be­szél­ge­tés Deák Renátá­val és Forgács Miklós­sal

2022. novem­ber 30-án az Irodalmi beszélgetések és felovasások c. be­szél­ge­tés­sorozat harmadik helyszíne a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara volt.


BŐVEBBEN

2022-ben is megtartották az FTDK-t

Újra jelenléti formában zajlott le a XVII. Fel­vi­déki Tudományos Diákköri Kon­ferencia, melyre 2022. novem­ber 24-én került sor a ko­má­romi Selye János Egyetem Konferencia-központjában, a ko­­má­romi erőd szomszédságában.

BŐVEBBEN

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon