Kétnyelvűségi oktatási kutatócsoport

Munkatársak

Beregszászi Anikó

Csernicskó István

Kozmács István

Tódor Erika-Mária

Tolcsvai Nagy Gábor

Vančo Ildikó

 

Célok

A 21. század elején megváltoztak az eredményes és sikeres iskolai oktatással szembeni elvárások. Kisebbségi helyzetben az anyanyelv-oktatás egyik célja a kétnyelvű és a magyar egynyelvű környezetben történő sikeres kommunikációra való felkészítés. Kutatócsoportunk hosszú távú kutatást folytat az anyanyelv-oktatás és az államnyelv-oktatás témájában, elméleti és gyakorlati téren egyaránt.

Célunk a következő témakörök részletes elemzése a határon túli magyar kisebbségek szempontjából:

● Milyen speciális anyanyelv-pedagógiai rendszer alkalmazandó a magyar kisebbségek tanításában?

● Mi az optimális arány a kisebbségi anyanyelvi és a többségi államnyelvi nyelvpedagógia és tanítási nyelv között?

● Hogyan lehet az egyes külső régiók egyedi körülményeihez igazítani a nyelvpedagógiát?

● Az anyaország miképp tudja szakmai keretekben a leghatékonyabban segíteni a határon túli magyar anyanyelv-pedagógiát?

● Melyek az államnyelv mint második nyelv kétnyelvű körülmények közötti elsajátításának és iskolai oktatásának a legjobb módszerei?

● Milyen nyelvtudományi háttér állítható a leghatékonyabb nyelvpedagógia mögé?

 

Eddigi kutatások

- Az anyanyelvi grammatikai tudás kialakítására és az államnyelv elsajátítási szintjére ható eltérő oktatási és társadalmi körülmények hatásainak kutatása

- Az államnyelv oktatása a Kárpát-medencében - elmélet, gyakorlat, jövőkép

- Jó gyakorlatok feltérképezése a Magyarországgal szomszédos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia) folyó államnyelvoktatás megújítása céljából

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853