Transzlingválás a tanteremben

A koronavírusra való tekintettel 2020. szeptember 21–22. között a Translanguaging for equal opportunities: Speaking Romani at School Erasmus+ nemzetközi projektnek a soron következő „Defining and analysing translanguaging classroom moments” című rendezvénye az online térben került megrendezésre.

A webinárium házigazdája a finnországi Jyväskyläi Egyetem volt. A projekt és egyben az esemény társszervezőjeként a Károli Gáspár Református Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a londoni University College London is részt vett a találkozón.

A projekt célja annak feltárása, hogy miként integrálhatók a gyermekek roma nyelvi erőforrásai az egynyelvű általános iskolai környezetbe és magába a tantervekbe (a projekt részletes leírása megtalálható az alábbi linken: http://romanitranslanguaging.eu/.)

A két délutánon átívelő esemény Heltai János Imre (Károli Gáspár Református Egyetem) és Jani-Demetriou Bernadett (ELTE) köszöntőjével vette kezdetét. Az üdvözlő bevezetésük után vázolták a projekt fő céljait és az esemény programját. Ezt követően Teppo Jakonen, Tamás Péter Szabó és Petteri Laihonen (Jyväskyläi Egyetem) előadásaira került sor, akik a transzlingválás osztályterembe való beviteléről adtak elő. A résztvevők nagy örömére lehetőségük volt kiscsoportos beszélgetés során megvitatni a szervezőkkel a transzlingváló projekt keretén belül készített órai párbeszédeket.

A második nap programját Tarsoly Eszter (University College London) előadása indította, majd a szervezők felkérésére Prof. Li Wei (University College London) egy rendkívül információdús előadást tartott a transzlingválás kihívásairól. A professzor előadása után általános vita zajlott, ahol a résztvevők megosztották a témában felmerült kérdéseiket és véleményeiket a szakértővel.

Gergely Viktória és Schulcz Patrik

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon