Karunk hallgatójának sikere a 35. OTDK-án

2021. április 14–16. között a Miskolci Egyetem adott otthont a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Tudományi Szekciójának.
 

A konferencia az aktuális járványhelyzetre való tekintettel online formában zajlott. A rangos tudományos diákköri konferencián a Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének két hallgatója, Bc. Csobády Csilla és Pokstaller Judit is részt vett, akik a XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK) vívták ki a jogot a nemzetközi versenyen való részvételre. 

Pokstaller Judit, harmadéves BA, magyar–szlovák ügyvitelszervező szakos hallgató Somorja névszemiotikai tájképe című dolgozatában a város vizuális nyelvhasználatát, személy-, hely- és intézménynév-szemiotikai tájképét mutatta be. Az attitűdvizsgálatot kérdőíves módszerrel végezte, melyben ismertette az adatközlők nyelvi tájképhez fűződő véleményeit. A hallgató témavezetője Mgr. Angyal László, PhD. volt.

Bc. Csobády Csilla, elsőéves MA, magyar nyelv és irodalom – biológia tanár szakos hallgató Jablonca község helyneveinek vizsgálata című dolgozatában a település szinkrón és diakrón helyneveinek vizsgálatával foglalkozott. A gyűjtött helynévanyagot funkcionális-szemantikai és lexikális-morfológiai szempontból elemezte. Összevetette a kétnyelvű településen előforduló magyar–szlovák helynévpárokat. A felkutatott helynévanyagot adattár formájában közölte. Munkáját helynév-szociológiai vizsgálattal egészítette ki, mely során kérdőíves módszerrel és interjúzással vetett fényt a helybéli lakosok helynévismeretére- és használatára, az adatközlők mentális helynévtérképeire, valamint a névismeretet befolyásoló tényezőkre. A hallgató témavezetője doc. PaedDr. Bauko János, PhD. volt.

Bc. Csobády Csilla a szakmai zsűri döntése alapján a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciója Nyelvtörténet és névtan tagozatának 3. helyezettje lett. E jelentős nemzetközi sikerhez gratulálunk neki!

image 50409217

 Szöveg: Mgr. Angyal László, PhD., Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon